Eksamen i neurologi, neurokirurgi og psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri

Engelsk titel

Exam in Neurology, Neurosurgery and Psychiatry including Child and Adolescent Psychiatry

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Ved eksamen evalueres klinisk kursus i psykiatri inklusive børne- og ungdomspyskiatri samt klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi.

Den studerendes arbejdsbelastning ved eksamen i neurologi, neurokirurgi og psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri angives under klinisk kursus i psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri samt klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​​​

ECTS
12,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 1 time
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen af 1 times varighed med forberedelse i 1 time og 45 minutters ved hovedspørgsmål i neurofag, forberedelse i 1 time og 15 minutter ved hovedspørgsmål i psykiatri eller forberedelse i 1 time ved hovedspørgsmål i børnepsykiatri. Eksamen består af et hoved- og et bispørgsmål. Ved hovedspørgsmål i psykiatri stilles bispørgsmål i neurologi eller neurokirurgi. Ved hovedspørgsmål i neurologi eller neurokirurgi stilles bispørgsmål i psykiatri. Bispørgsmålet indgår ikke i forberedelsen.
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at medbringe lægemiddelkataloget.  

Ved hovedspørgsmål i neurofag må egen reflekshammer, stemmegaffel, lygte og opthalmoskop til neurologisk undersøgelse medbringes, men stilles også til rådighed i forberedelseslokalet sammen med udstyr til olfaktorisk undersøgelse, vatpinde, tungespatler, målebånd, blodtryksapparat, termometer samt papir og skriveredskaber.

Til eksamen udleveres en emneopdelt stofliste.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som akademiker og som professionel

Psykiatri:

Viden

 • Redegøre for epidemiologiske, patofysiologiske og ætiologiske sammenhænge for almindeligt forekommende sygdomme
 • Redegøre for de psykofarmakologiske hovedgruppers virkningsmekanismer og bivirkninger
 • Redegøre for indikationer for indlæggelse på lukket afdeling
 • Redegøre for bestemmelser i psykiatriloven vedrørende tvangsforanstaltninger, herunder tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, bæltefiksering og tvangsbehandling
 • Redegøre for indikationer for ECT-behandling.
 • Redegøre for væsentlige indikationer, kontraindikationer, bivirkninger, interaktioner, farmakokinetik samt virkningsmekanismer for de på stoflisten nævnte stoffer til behandling af psykose, depression, angst og ADHD.

 

Færdigheder

 • Foretage en dækkende psykiatrisk undersøgelse, herunder dokumentere om patienten er psykotisk eller suicidal.
 • Beherske den psykiatriske terminologi.
   

Kompetencer

 • Udfærdige en korrekt psykiatrisk journal også omfattende diagnoseforslag og foreløbig plan for undersøgelser og behandling
 • Udfærdige tvangspapirer.
   

Børne- og ungdomspsykiatri:

Viden

 • Redegøre for udviklingsaspekterne ved psykiatriske fænomener hos børn og unge
 • Redegøre for differential diagnostik, epidemiologi, diagnostik og behandling ved udviklingsforstyrrelser, hyperkinetiske forstyrrelser, sociale funktionsforstyrrelser, adfærds- og funktionsforstyrrelser, samt tidlig debut af psykoser, affektive lidelser, angst- og tvangstilstande, misbrug og spiseforstyrrelser
 • Redegøre for de mest almindelige behandlingsmetoder, herunder psykoedukation, medicinsk behandling, tværfagligt/​tværsektoriel indsats samt sociale hjælpeforanstaltninger
 • Sammenfatte de almindelige undersøgelsesmetoder og diagnostiske redskaber (diagnostiske interviews, rating scales, checklister, psykologiske tests, somatiske, neuroradiologiske og neurofysiologiske undersøgelser).
   

Færdigheder

 • Foretage en dækkende psykiatrisk undersøgelse, inklusive objektiv psykiatrisk, herunder dokumentere om patienten er psykotisk eller suicidal.
   

Kompetencer

 • Udfærdige en korrekt psykiatrisk journal også omfattende diagnoseforslag og foreløbig plan for undersøgelser og behandling.
   

Neurologi og neurokirurgi:

Viden

 • Redegøre for diagnostik, herunder differentialdiagnoser og behandling for almindeligt forekommende neurologiske og neurokirurgiske sygdomme
 • Sammenfatte væsentlige diagnostiske metoder, herunder radiologi, neurofysiologi, patologi og laboratoriemedicin, til udredning af neurologiske og neurokirurgiske sygdomme
 • Sammenfatte epidemiologi, patofysiologi og ætiologi for almindeligt forekommende neurologiske og neurokirurgiske sygdomme.
 • Redegøre for væsentlige indikationer, kontraindikationer, bivirkninger, interaktioner, farmakokinetik samt virkningsmekanismer for de på stoflisten nævnte stoffer til behandling af epilepsi, parkinsons sygdom, spasticitet, multipel sklerose, migræne og demens.

 

Færdigheder

 • Beherske den neurologiske undersøgelse
 • Vurdere og fortolke fund og symptomer med henblik på at relatere disse fokaldiagnostisk til strukturer i nervesystemet
 • Inddrage viden om anatomi, fysiologi og farmakologi i kliniske problemstillinger
 • Med sikkerhed vurdere tilstedeværelsen af livs- og førlighedstruende neurologiske/​neurokirurgiske sygdomme og redegøre for korrekt initial behandling af disse.
   

Kompetencer

 • Udfærdige en korrekt og dækkende neurologisk/​neurokirurgisk journal inklusive diagnostiske overvejelser og foreløbig plan (undersøgelser og behandling).
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 1

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA15041E
ECTS
12,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Eksamen

Eksamensdatoerne bliver offentliggjorte 7 dage før eksamen. Tid og sted (inkl. fagområde for hovedspm.) bliver offentliggjort dagen før eksamen kl. 12.
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anders Jørgensen   (20-647167687576313334316d7268756a68717668714375686a6c72716b31676e)
Gemt den 04-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students