Eksamen i oftalmologi

Engelsk titel

Exam in ophthalmology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Ved eksamen evalueres klinisk kursus i oftalmologi.

Den studerendes arbejdsbelastning ved eksamen i oftalmologi er registreret under klinisk kursus i oftalmologi.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
​​

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig prøve af 30 minutters varighed inklusive votering og uden forberedelse. Sædvanligvis medvirker en patient, som undersøges i eksaminator og censors overværelse.
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som sundhedsfremmer og som professionel

Viden

 • For de almindeligt forekommende øjensygdomme:
  • sammenfatte epidemiologien, forklare patofysiologien, beskrive symptomer, angive undersøgelsesmetoder samt redegøre for behandlingsmuligheder og prognose.
  • mestre prodromer ved nethindeløsning, akut glaukom og våd aldersrelateret makuladegeneration.
  • erkende øjenskader og henvise relevant.
 • Sammenfatte, hvorledes man diagnosticerer og behandler øjenlidelser, som kan behandles udenfor det oftalmologiske speciale.
 • Sammenfatte betydningen af screening for diabetisk retinopati samt nedsat syn og skelen hos børn.
 • Redegøre for synskravene til førerbevis, og til anmeldelse af børn og unge til synsregistret.
   

Færdigheder

 • Ved forskellige oftalmologisk-kliniske scenarier: angive om henvisning til øjenlæge/øjenafdeling er indiceret, og om dette i givet fald skal være akut per telefon.
 • Selvstændigt udføre basal specialeorienteret objektiv undersøgelse, som er fokuseret på patientens symptom/problem.
 • Selvstændigt måle synsstyrke uden og med brillekorrektion, udføre synsfeltundersøgelse for hånd, vurdere farvesynet med Ishiharas farvetavler, vurdere eksterna, stilling, lejering og motilitet - herunder skelne mellem paralytisk og non-paralystisk skelen og vurdere symmetri af lysrefleks ved Hirschbergs test, undersøge pupilreaktion for lys, vurdere forkammerdybde med pencillygte, skelne mellem forskellige former for rødt øje og udføre vending af øvre øjenlåg over vatpind.
 • Bedømme retrobulbær resistance og intraokulært tryk (ved bi-digital palpation) samt visualisere rød refleks, blodkar og papil ved oftalmoskopi af øje med dilateret pupil og klare medier.
 • Selvstændigt administrere øjendråber og øjensalve, udføre øjenskylning og anlægge en blikhindrende øjenforbinding.

 

 

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0,5
 • Total
 • 0,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA15034E
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Placering
Efterår og Forår
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Peter Bjerre Toft   (17-7e738273803c7078738080733c827d74824e807375777d7c763c7279)
  Eksamensformand
Gemt den 04-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students