Klinisk kursus i dermato-venerologi

Kursusindhold

Dermato-venerologi er et klinisk speciale, der beskæftiger sig med diagnostik, forebyggelse og behandling (medicinsk og kirurgisk) af sygdomme i hud, hår og negle. Venerologi beskæftiger sig med kønssygdomme samt udvalgte sygdomme i genitalier.

Engelsk titel

Clinical Course in Dermatology and Venereology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel

Viden

 • Beskrive symptomer på hudsygdomme ved korrekt at anvende fagets terminologi, herunder
  • kunne definere kliniske typer af hudforandringer
  • kunne forstå begreber af primære og sekundære hudforandringer
  • kunne anvende fagets terminologi og kunne beskrive lokalisering, fordeling og typer af hudforandringer
  • kunne optage en relevant anamnese fra patienter med hud- eller kønssygdomme med henblik på at beskrive sygdommens historie og subjektive symptomer.
  • have kendskab til hudsygdomme i hud med forskellig pigmenteringgrad
 • Redegøre for principperne bag- og indikationerne for diagnostiske tests i dermato-venerologi, herunder
  • stansebiopsi, prøvetagning for mikrobiologisk udredning ved mistanke om bakterielle, svampe eller virusinfektioner
  • diagnosticering af gonore og non-gonokok urethrit ved lysmikroskopi
  • kunne forstå principper bag og beskrive indikationer for immunofluorescence undersøgelse, epikutan test samt priktest.
 • Beskrive principper bag lokale behandlinger, herunder
  • forstå og forklare virkningsmekanisme, klassifikation, indikationer, kontraindikationer og bivirkninger af lokal glucocortikoid behandling
  • være i stand til at initiere behandling med lokale antibiotika, anti-mykotika og antivirale præparater
  • kende til brugen af lokal behandling af hyppigt forekommende hudlidelser som f.eks. akne, eksem, rosacea, infektionssygdomme, psoriasis og præmaligne tilstande
  • forstå principper bag indikationer og kontraindikationer for fototerapi: UVB og PUVA.
 • Redegøre for de basale virkningsmekanismer og kunne beskrive indikationer og kontraindikationer for følgende systemiske behandlinger af hudsygdomme, herunder
  • antibiotisk behandling af bakterielle infektioner
  • systemiske antimykotika og antivirale midler
  • antiinflammatoriske og immunsuppressive midler: glucocortikoider, methotrexat, ciclosporin, azathioprin
  • retinoider
  • biologisk behandling.
 • Beskrive simple kirurgiske indgreb, som anvendes ved hudsygdomme, herunder
  • excision
  • curettage
  • kryoterapi.
 • Redegøre for hudens immunsystem, herunder immunpatogenesen af almindeligt forekommende hudsygdomme som:
  • psoriasis
  • atopisk eksem
  • kontakt dermatit
  • bulløst pemphigoid.
 • Beskrive betydningen af ultraviolet stråling som carcinogen og kortfattet kunne beskrive molekylær patogenese af hudkræft, herunder
  • basalcelle carcinom
  • planocellulært carcinom
  • malignt melanom.
 • Diskutere og beskrive epidemiologiske aspekter af hudkræft, kontakt dermatit, kroniske sår og kønssygdomme samt kunne beskrive, hvilken rolle en alment praktiserende læge spiller i forebyggelsen af disse sygdomme.
 • Redegøre for, hvilke hudsygdomme der har en akut og alvorlig karakter, og kunne beskrive den initiale behandling af disse sygdomme.
 • Beskrive systemiske manifestationer af hudsygdomme (eksempelvis psoriasis) samt kunne reflektere over, hvilken rolle den alment praktiserende læge har i diagnostik og behandling af kardiovaskulære, psykologiske samt reumatologiske manifestationer.
 • Beskrive hudmanifestationer af systemiske sygdomme inklusive medikamentelle reaktioner til systemiske behandlinger.
   

Færdigheder

 • Have praktisk kendskab til diagnostik og behandling af almindeligt forekommende hudsygdomme og kønssygdomme, herunder
  • mestre de diagnostiske kriterier for hver sygdom
  • genkende hyppigt forekommende hudlidelser i hud med forskellig pigmenteringsgrad
  • beskrive sygdommens prognose
  • kunne initiere behandling af ukomplicerede tilfælde af hudsygdomme
  • mestre kriterier for viderehenvisning med henblik på specialist diagnose og behandling.

Forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling

Udover evaluering af selve kurset, evalueres det desuden ved eksamen i dermato-venerologi.

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i undervisningen
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest, skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som sundhedsfremmer og som professionel

Viden

 • Beskrive patofysiologien, herunder ætiologi og patogenese, af de almindeligt forekommende dermatologiske og venerologiske sygdomme
 • Beskrive epidemiologien og muligheder for forebyggelse af de almindeligt forekommende dermatologiske og venerologiske sygdomme
 • Redegøre for de livstruende sygdomme indenfor dermatologi og venerologi
 • Beskrive biopsiteknik til rutinehistologi og immunfluorescens, prøvetagning for virus, bakterier og svampe, teknik ved scabiesdiagnostik, hudtest ved lysdermatoser, epikutantest og priktest.
   

Færdigheder

 • Optage anamnese og udføre objektiv undersøgelse vedrørende dermatologiske og venerologiske sygdomme
 • Udføre en venerologisk undersøgelse
 • Selvstændigt kunne diagnosticere og behandle de almindeligt forekommende hud- og kønssygdomme.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 13
 • Holdundervisning
 • 22
 • Forberedelse (anslået)
 • 102
 • Eksamen
 • 0,5
 • Total
 • 137,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA15033U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
Kurset udbydes ikke til eksterne studerende.
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ditte Marie Lindhardt Saunte   (4-696e786645776a6c6e7473786f666a7171667369336970)
Gemt den 04-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students