OSCE i intern medicin, kirurgi, anæstesiologi og diagnostiske specialer

Engelsk titel

OSCE in Internal Medicine, Surgery, Anaesthesiology and Diagnostic Sciences

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Ved eksamen evalueres kursus i intern medicin, kursus i kirurgi, kursus i anæstesiologi samt kursus i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling.

Den studerendes arbejdsbelastning ved eksamen i medicin, kirurgi, patologi, anæstesiologi og patientsikkerhed samt ved OSCE i intern medicin, kirurgi, anæstesiologi og diagnostiske specialer angives under kursus i intern medicin, kursus i kirurgi, kursus i anæstesiologi og kursus i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Andet, 2 timer
Prøveformsdetaljer
OSCE - stationsbaseret eksamen med mundtlige og praktiske opgaver

Eksamen skal teste kliniske færdigheder, klinisk ræsonnement samt interaktion og kommunikation med patient (figurant) samt kollega (eksaminator).
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert og som professionel

Færdigheder

 • Kunne styre og strukturere optagelse af anamnese samt information af patient og pårørende om undersøgelses- og behandlingsplaner samt operation, herunder sikre relevant samtykke
 • Kunne udføre en fuld objektiv undersøgelse iht. journalkonceptet
 • Udarbejde undersøgelsesprogram og udfylde henvisninger til supplerende undersøgelser
 • Ved udskrivelsen kunne planlægge ambulant opfølgende kontrol samt rådgive om anbefalede aktiviteter efter udskrivelse
 • Kunne formulere epikrise
 • Kunne ordinere og justere medicin hos voksne herunder geriatriske patienter
 • Kunne informere patienter om resultater og konsekvenser af parakliniske undersøgelsessvar (patologi, billeddiagnostik, biokemi, nuklearmedicin, immunologi, mikrobiologi og genetik)
 • Kunne formidle et patologisvar til patienten, herunder kende principperne i anvendte undersøgelsesmetoder, fortolke svaret med hensyn til eventuel malignitet og stadieinddeling
 • Kende til principperne for vævsbaserede analyser (for eksempel immunhistokemi, in situ hybridisering og next generation sequencing) ved de mest almindelige cancerformer.
 • Kunne vurdere blodprøver mhp tumorlyse og definere laboratorie tumorlyse vs klinisk tumorlyse ud fra Cairo-Bishop kriterier og på den baggrund initiere behandling.
 • Kunne udføre venepunktur, anlægge intravenøs adgang (PVK) samt opsætte væske og give intravenøs infusion
 • Kunne lægge væskeskema pba. blodanalysesvar
 • Kunne give blodtransfusion og redegøre for indikationer og analyser forud for behandling med blodkomponenter samt balanceret blodkomponentterapi af massivt blødende patienter
 • Udføre arteriepunktur samt vurdere og handle pba. analyseresultatet
 • Anlægge blærekateter under sterile forhold
 • Kunne klargøre patient til anæstesi og operation
 • Kende principperne i endoskopiske undersøgelser såvel gastoenterologisk som ortopædisk
 • Udføre steril afdækning samt foretage hudsutur, beherske kirurgisk knudeteknik samt håndtere pincet, suturholder samt saks korrekt
 • Behandle akutte og kroniske smerter hos såvel yngre som ældre samt lægge postoperativ smerteplan
 • Stille diagnosen hjertestop samt anvende algoritme for genoplivning
 • Kunne anvende defibrillator herunder kende forskel på stødbar og ikke-stødbar rytme
 • Udføre maskeventilation, anlægge tungeholder samt dosere ilt
 • Ventilere manuelt på tube eller larynxmaske
 • Vurdere sår/cicatrice herunder pode sår, samt behandle pba mikrobiologisk svar og anerkendte principper for anvendelse af antibiotika
 • Kunne diagnosticere 1., 2. og 3. grads forbrænding og initiere korrekt behandling
 • Kunne foretage ledundersøgelse af kroppens store og små led, samt af ryggen. Undersøgelserne skal kunne foretages ved såvel traumer som ved inflammatoriske tilstande
 • Kende principperne for reposition og behandling af ekstremitetsfrakturer og ledskred
 • Kende til fald udredning/forebyggelse hos ældre
 • Kunne foretage måling samt analyse af peakflow
 • Kunne optage og analysere EKG
 • Kunne foretage arm- og ankel blodtryksmåling, samt beregne Ankel-Arm Indeks (ABI) og lægge undersøgelse- samt behandlingsplan for patient med perifer iskæmi
 • Kunne analysere et blodglukoseskema samt behandle iht. dertil
 • Kunne instruere i anvendelsen af insulinpen
 • Kunne vurdere blodprøver ved akutte tilstande
 • Kende principperne for hæmo- og peritonealdialyse
 • Kunne udpege stedet for ascites- og pleurapunktur, spinalpunktur, knæledspunktur, samt fortolke resultatet af udtaget væske. Desuden kende geerelle principper for anlæggelse af dræn.
 • Inspicere afføring for forekomst af slim og blod (indgår i flere scoresystemer)
 • Kunne beskrive en knoglemarvsundersøgelse via spina iliaca anterior superior for patienten, Kende til grundindstillinger på et ultralydsapparat (gain, fokus, dybde, frekvens), og vide hvordan de spiller ind på billedkvaliteten. Kunne identificere: urinblære, aorta, vena cava, lever, galdeblære, nyre, ascites, hjertes fire kamre, ankel-, knæ-, hofte- og skulderled samt identificere større væskeansamlinger i led (Cames kursus i klinisk ultralydskanning).
 • Radiologisk: ​
  • Kunne tolke røntgenbilleder i to planer herunder røntgen af thorax og røntgen af frakurer samt planlægge en diagnostisk strategi.
  • Kunne orientere sig 3D i et datasæt med CT og MR billeder og på denne baggrund stille en diagnose og give forslag til diagnostisk strategi.
 • Kende principperne i scintigrafi, samt kunne analysere resultatet af undersøgelsen (nyre, thyroidea og knogle)
 • Kunne vurdere om en patient med febrilia har sepsis, septisk shock eller er upåvirket. Herunder:
  • Tage stilling til væsketerapi (inkl. forholde sig til EWS, laktat og MAP)
  • Vurdere om der er grund til isolation af patienten f.eks. pba smittefare, resistente bakterier og rejseanamnese
  • Kende principperne for udtagelse af materialer til mikrobiologiske undersøgelser (inkl. ekspektorat, midtstråleurin og bloddyrkning)
  • Påbegynde relevant antibiotika, inkl. stillingtagen til patienttype og evt. neutropeni efter kemoterapi
  • På baggrund af mikrobiologisk svar beslutte definitiv antibiotisk behandling

 

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 2

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA15025E
ECTS
5 ECTS
Niveau
Kandidat
Placering
Efterår og Forår
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mikael Bitsch   (13-736f71676b7234686f7a79696e46786b6d6f75746e346a71)
  Eksamensansvarlig
Gemt den 04-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students