Projekt i sundhedsinnovation

Kursusindhold

Innovation i sundhedssektoren er komplekse processer, der kræver samarbejde mellem en række af forskellige fagligheder og går på tværs af tekniske såvel som organisatoriske skel. Kursets formål er at give de studerende kompetencer i at gennemføre en undersøgelse af en konkret sundhedsinnovation. Den studerende vil opnå viden omkring innovationsprocesser, samt forståelse for de udfordringer, der knytter sig til udvikling, implementering eller videreudvikling af sundhedsinformationssystemer og -infrastrukturer. Kurset er organiseret som et projektfag, hvilket betyder, at de studerende arbejder sammen i grupper om at udføre en analyse af en eksisterende eller kommende sundhedsinnovation. Det er et fokus i kurset, at undersøgelsen tager udgangspunkt i en sundhedsinnovation, der går på tværs af sektorer og involverer brugere som fx borgere, praktiserende læger, hospitaler og styrelser. Kurset er praktisk orienteret, og de studerende kommer til at arbejde med at skabe nye indsigter og anbefalinger ved at anvende viden fra andre kurser på kandidatuddannelsen.

Engelsk titel

Course project in health innovation

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i sundhed og informatik - obligatorisk

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab- valgfag

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • referere viden om centrale teorier og begreber om sundhedsinnovation.
 • beskrive hvordan udvikling, implementering eller videreudvikling af sundhedsinformationssystemer og -infrastrukturer kan foregå i et konkret eksempel
 • redgøre for de interdisciplinære og tekniske, organisatoriske, politiske og økonomiske kompleksiteter, der forbundet med at skabe en bestemt sundhedsinnovation.

Færdigheder

 • analysere og evaluere udfordringer ved at gennemføre it-innovation i sundhedssektoren.
 • analysere muligheder og barrierer for stabilisering eller videreudvikling af en sundhedsinnovation.
 • foreslå og udvikle relevante anbefalinger til de involverede aktører.

Kompetencer

 • udføre et analytisk projekt, der undersøger de udfordringer og muligheder, som findes for udvikling, implementering eller videreudvikling af en konkret sundhedsinnovation

Case baseret gruppe arbejde under vejledning af kursets undervisere, hjemmearbejde, udarbejdelse af projektrapport

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
Individuel mundtlig eksamen på grundlag af en skriftlig grupperapport. Ingen forberedelsestid
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Værktøjer, der er baseret på AI, herunder generativ AI/LLM, må benyttes som hjælpemiddel. Det skal af beskrivelsen af metode fremgå, hvordan disse er brugt. Det er den studerendes ansvar at sikre besvarelsens nøjagtighed, integritet og originalitet inklusiv at sikre, at besvarelsen ikke er faktuelt ukorrekt, plagieret eller indeholder materiale med copyright.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • referere viden om centrale teorier og begreber om sundhedsinnovation.
 • beskrive hvordan udvikling, implementering eller videreudvikling af sundhedsinformationssystemer og -infrastrukturer kan foregå i et konkret eksempel
 • redgøre for de interdisciplinære og tekniske, organisatoriske, politiske og økonomiske kompleksiteter, der forbundet med at skabe en bestemt sundhedsinnovation.

 

Færdigheder

 • analysere og evaluere udfordringer ved at gennemføre it-innovation i sundhedssektoren.
 • analysere muligheder og barrierer for stabilisering eller videreudvikling af en sundhedsinnovation.
 • foreslå og udvikle relevante anbefalinger til de involverede aktører.

 

Kompetencer

 • udføre et analytisk projekt, der undersøger de udfordringer og muligheder, som findes for udvikling, implementering eller videreudvikling af en konkret sundhedsinnovation
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 145
 • Projektarbejde
 • 90
 • Total
 • 275

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SITK18006U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed
10 uger
Placering
Forår
Skemagruppe
Se syllabus
Kapacitet
60 studerende
Studienævn
Studienævn for Sundhed og informatik
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lars Kayser   (2-6e6d4275777066306d7730666d)
Gemt den 09-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students