Patientforløb: Sygdom, diagnostik og behandling

Kursusindhold

I kurset gives en overordnet gennemgang af sygdomslære, diagnostiske metoder, behandlingsmetoder og teknikker, hospitalers indretning, fordeling af opgaver mellem primær og sekundær sektor og imellem afdelinger på et hospital. Patientens vej gennem sundhedssektoren gennemgås, og sundhedspersonalets opgaver i forhold hertil belyses. Kurset indeholder elementer af generel sygdomslære, diagnostisk metode og behandling.

Engelsk titel

Course in Patient Care: Disease, Diagnosis and Treatment

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i sundhed og informatik - obligatorisk

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab- valgfag

Målbeskrivelse

Viden

 • Redegøre for de store kroniske tilstande mht. diagnostik, behandling og forløb

 • Diskutere anvendelsen af teknologier i relation til diagnostik, behandling, registrering og forløb for de store kroniske tilstande

Færdigheder

 • beherske et sprogbrug der gør det muligt for den studerende at indgå i en professionel dialog med læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale
   
 • Diskutere anvendelsen af teknologier i relation til diagnostik, behandling, registrering og forløb for de store kroniske tilstande

 

 

 

Forelæsninger og holdundervisning.

Der læses efter Basisbog i Medicin og Kirurgi suppleret med Cases i Medicin og Kirurgi. Endvidere indsamles i løbet af kurset relevant læsestof fra undervisere.

Viden om humanbiologi svarende til humanbiologi på bacheloruddannelsen i sundhed og informatik.

Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 25 min med opsyn.
Prøveformsdetaljer
30. min. forberedelse
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • i overordnede træk redegøre for de store medicinske og kirurgiske sygdomsgrupper samt diagnostik og behandling af disse

 • redegøre for hvilke opgaver, der varetages i primær og sekundærsektoren og give eksempler på opgaver, der typisk varetages under indlæggelse eller i forbindelse med ambulante forløb

 • redegøre for de faktorer, der har betydning for dette

 • redegøre for organisationsprincipper på et hospital og hvilke afdelinger, der typisk findes og hvilke typer af opgaver de enkelte afdelinger varetager

 • redegøre for, hvordan den enkelte patient bevæger sig igennem et undersøgelses- og behandlingsforløb i det danske sundhedsvæsen

 • redegøre for arbejdsdelingen mellem læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale på et hospital

 • redegøre for, hvordan og med hvilke overordnede formål basale diagnostiske principper og metoder anvendes (kliniske undersøgelser, vævs- og blodanalyser, billeddiagnostiske undersøgelser, fysiologiske undersøgelser etc.)

 • redegøre for de basale forskelle ved akutte og kroniske sygdomsudredninger og behandlinger

 • diskutere principperne for hvordan kroniske sygdomme kan monitoreres og behandlingen kontrolleres

Færdigheder

 • Kunne demonstrere hvordan man ud fra kendte arbejdsgange og forløb kan omsætte disse til funktioner i informationsudvekslings- og monitoreringssystemer

 

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 149
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SITK16002U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
60 deltagere
Studienævn
Studienævn for Sundhed og informatik
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Klaus Fuglsang Kofoed   (12-7071667a783370746b746a6945776a6c6e74736d336970)
 • Stig Egil Bojesen   (17-78796e6c336a6c6e713367746f6a786a7345776a6c6e74736d336970)
Gemt den 09-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students