Sundhedsetik, videnskabs- og teknologifilosofi

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende forudsætninger for at kunne identificere og forholde sig til videnskabsteoretiske og etiske problemstillinger i sundhedsvidenskabelige og it-faglige projekter. Kurset vil introducere de studerende til: forskellige videnskabelige tilgange (naturvidenskabelig, medicinsk, ingeniørvidenskabelig, samfundsvidenskabelig og humanistisk); generel teknologifilosofi (inklusiv vedr. udvikling og design) og specifik vedr. informationsteknologi; etisk tænkning i medicinske kontekster; etiske problemstillinger i forbindelse med design, implementering og brug af teknologi.

Engelsk titel

Philosophy of Science, Technology and Ethics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i sundhed og informatik - obligatorisk

Målbeskrivelse

Viden

 • Skelne mellem forskellige former for videnskab ud fra deres formål, metodologier, undersøgelsesteknikker og evidensstandarder
 • Forstå de teorier om videnskab og teknologi som de er blevet introduceret til, således at de er i stand til at anvende centrale begreber og teorier på nye cases og kritisk analysere relevant litteratur
 • Forstå etisk teorier og tilgange således at de kan identificere etiske begreber og problemer i nye situationer, og analysere etiske problemer med specifik reference til medicinsk etik.
   

Færdigheder

 • Analysere en naturvidenskabelig argumentation
 • Analysere de sæt af teorier, hypoteser m.v., der introduceres i løbet af kurset
 • Analysere videnskabelige problemstillinger
 • Formulere videnskaben som en proces
 • Formulere og give eksempler på at sundhedsvidenskabelige projekter kan indeholde både en naturvidenskabelig og en humanistisk forskningstilgang og problemstilling
 • Diskutere etiske grundbegreber og væsentlige etiske problemer

 

Kompetencer

 • Overføre basale metoder og ræsonnementer fra videnskabs-, teknologi- og etik filosofi til anvendelse inden for det sundhedsvidenskabelige område fx på videregående kurser i sundhedsteknologiske sammenhænge, i teknologietik, eller i ansvarlig innovation.
 • Indgå professionelt i et sundhedsfagligt projektsamarbejde hvor den studerende bidrager til at løsninger udvikles med hensyntagen til etiske og sociale forhold, der inddrages enten i form af elementer i den teknologiske løsning eller i form af overvejelser indført et projekts beslutningsgrundlag.

 

Forelæsninger, eksaminatorier og holdundervisning

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 48 timer
Prøveformsdetaljer
Flere interne bedømmere
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplan på KUnet

Reeksamen

Se eksamensplan på KUnet

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne:

Viden

 • Skelne mellem forskellige former for videnskab ud fra deres formål, metodologier, undersøgelsesteknikker og evidensstandarder
 • Forstå de teorier om videnskab og teknologi som de er blevet introduceret til, således at de er i stand til at anvende centrale begreber og teorier på nye cases og kritisk analysere relevant litteratur
 • Forstå etisk teorier og tilgange således at de kan identificere etiske begreber og problemer i nye situationer, og analysere etiske problemer med specifik reference til medicinsk etik.
 • Analysere en naturvidenskabelig argumentation

Færdigheder

 • Analysere de sæt af teorier, hypoteser m.v., der introduceres i løbet af kurset

 • Analysere videnskabelige problemstillinger

 • Formulere videnskaben som en proces

 • Formulere og give eksempler på at sundhedsvidenskabelige projekter kan indeholde både en naturvidenskabelig og en humanistisk forskningstilgang og problemstilling

 • Diskutere etiske grundbegreber og væsentlige etiske problemer
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Holdundervisning
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 70
 • Eksamen
 • 48
 • Total
 • 150

Kursusinformation

Undervisningssprog
Engelsk
Kursusnummer
SITB18003U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed
2-3 uger
Placering
Efterår
Januar
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
60 deltagere
Studienævn
Studienævn for Sundhed og informatik
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ezio Di Nucci   (4-6c817076477a7c756b35727c356b72)
Gemt den 09-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students