Bachelorprojekt, sundhed og informatik

Kursusindhold

Bachelorprojektet skal normalt ligge inden for det faglige område, som dækkes af studieordningen. Projektet aftales mellem den studerende og en vejleder. Aftalen om afgrænsning og godkendelse af projektet indgås efter nærmere drøftelse mellem den studerende og hovedvejlederen. Det aftalte studieemne skal fremsendes som orientering til studielederen. Der kan være en eller flere vejledere tilknyttet et bachelorprojekt, hvoraf én skal være tilknyttet uddannelsen og være hovedvejleder. Hovedvejlederen er samtidig eksaminator og står inde for den faglige kvalitet. Bivejleder kan komme fra andre uddannelser ved Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, fra andre højere uddannelsesinstitutioner, fra klinisk praksis eller fra virksomheder med tilknytning til området. Alle vejledere skal godkendes af studienævnet.

Engelsk titel

Bachelor's Thesis, Health Informatics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i sundhed og informatik - obligatorisk

Målbeskrivelse

At den studerende selvstændigt kan behandle, analysere og diskutere en problemstilling, der har udgangspunkt i it og anvendelsen i sundhedssektoren eller den industri, der er leverandør til sundhedssektoren.

Efter endt projekt forventes den studerende at have tilegnet sig:

Færdigheder inden for at kunne:

 • definere og afgrænse en problemstilling, der relaterer til sundhed og informatik
 • dokumentere en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur
 • argumentere for valg af metode i relation til den valgte problemstilling
 • diskutere relevant teori og viden om det valgte genstandsområde
 • analysere og fortolke empirisk datamateriale eller tidligere indsamlede data
 • diskutere teori og materiale kritisk
 • konkludere og perspektivere
 • dokumentere evnen til både skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling

Udfærdigelse af opgave inden for selvvalgt område inden for rammerne af uddannelsen med vejledning af en post.doc/ adjunkt/ lektor/ professor ansat ved institut tilknyttet uddannelsen. Der kan gælde særlige regler for, hvem der må vejlede, afhængig af det valgte institut.

90 ECTS-point af bacheloruddannelsen i sundhed og informatik skal være bestået.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
20 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar, 30 minutter
Prøveformsdetaljer
Skriftlig projektopgave med efterfølgende mundtlig eksamen.

Den skriftlige projektopgave kan udarbejdes på dansk eller engelsk og det mundtlige forsvar skal afholdes på samme sprog som den skriftlige projektopgave. Hvis projektopgaven udarbejdes på engelsk skal resuméet udfærdiges på dansk.

Det mundtlige forsvar kan afholdes online, hvis både studerende og vejleder ønsker det. Vejleder og studerende skal sammen beslutte:
- Om eksamen udelukkende skal afholdes fysisk
- Om eksamen udelukkende skal afholdes online
- Om censor kan deltage online, hvis vedkommende ønsker det
Vejleder giver besked til eksamenskoordinator ved bestilling af censor


Karakteren gives på grundlag af en samlet vurdering af den mundtlige eksamination og den skriftlige bacheloropgave. Et engelsk resumé indgår i den samlede bedømmelse af bachelorprojektet. Det faglige indhold af projektopgaven skal vægtes tungest.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Værktøjer, der er baseret på AI, herunder generativ AI/LLM, må benyttes som hjælpemiddel. Det skal af beskrivelsen af metode fremgå, hvordan disse er brugt. Det er den studerendes ansvar at sikre besvarelsens nøjagtighed, integritet og originalitet inklusiv at sikre, at besvarelsen ikke er faktuelt ukorrekt, plagieret eller indeholder materiale med copyright.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Færdigheder

 • definere og afgrænse en problemstilling, der relaterer til sundhed og informatik

 • dokumentere en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur

 • argumentere for valg af metode i relation til den valgte problemstilling

 • diskutere relevant teori og viden om det valgte genstandsområde

 • analysere og fortolke empirisk datamateriale eller tidligere indsamlede data

 • diskutere teori og materiale kritisk

 • konkludere og perspektivere

 • dokumentere evnen til både skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 509
 • Vejledning
 • 40
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 550

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SITA08010U
ECTS
20 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Projektarbejde
Kapacitet
Ingen begrænsning
Studienævn
Studienævn for Sundhed og informatik
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lars Kayser   (2-6e6d4275777066306d7730666d)
Gemt den 09-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students