Kvartærgeologi (kvartær)

Kursusindhold

Kvartærtidens isskjolde, miljøforandringer og livsbetingelser belyst gennem sedimentologiske, geokemiske; biologiske og geomorfologiske arbejdsmetoder; korrelationsværktøjer og dateringsmetoder; danske og skandinaviske kvartære nøglelokaliteter; den senkvartære udvikling på det Nordvesteuropæiske kontinent og I Nordatlanten med fokus på Danmark

Engelsk titel

Quaternary Geology (kvartær)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience - begrænset valgfrit

Målbeskrivelse

Viden:

 • Kvartærtidens isskjolde, miljøforandringer og livsbetingelser
 • Belyst gennem sedimentologiske, geokemiske; biologiske og geomorfologiske arbejdsmetoder
 • Korrelationsværktøjer og dateringsmetoder
 • Danske og skandinaviske kvartære nøglelokaliteter
 • Den senkvartære udvikling på det Nordvesteuropæiske kontinent og i Nordatlanten

 

Færdigheder:

 • Beskrivelse af glaciale, interstadiale og interglaciale sedimenter, deres dannelse, rumlige udbredelse, litologi og fossilindhold.
 • Danske landskabers dannelse og opbygning


Kompetencer:

Kursets faglige mål er, at den studerende kan

 • Redegøre for kvartærtidens udvikling herunder optakten til istiderne, de orbitale kræfters indflydelse på klimaudvikling, atmosfære- og oceancirkulation
 • Redegøre for istiders (glaciale) og mellemistiders (interglaciale) skiftende naturforhold og livsbetingelser herunder de overordnede faktorer der styrer klima, havniveau, biologisk diversitet og evolution
 • Redegøre for glaciale, interstadiale og interglaciale sedimenter, deres dannelse, rumlige udbredelse, litologi og fossilindhold
 • Opstille og tolke en simpel geologisk model ved hjælp af GeoAtlas Live
 • Redegøre for dannelse og udvikling af landskaber skabt af gletsjere og i det isfrie land
 • Udrede den kvartære miljøhistorie eksemplificeret ved udvalgte nøglelokaliteter i Skandinavien med særlig fokus på Danmark
 • Perspektivere en række danske kvartærgeologiske nøglelokaliteter, der hver sætter fokus på specielle problemstillinger
 • Redegøre for det globale klimasystems indflydelse på naturens udvikling i Eurasien og det Skandinaviske isskjold i de seneste 150.000 år

9 timer om ugen fordelt på forelæsninger og øvelser samt to heldagsekskursioner med dataindsamling de første 7 uger. Sidste uge er forbeholdt udarbejdelse af ekskursionsrapport, eksamensforberedelse og tilhørende vejledning.

Skriftlig
Mundtlig

Der gives mundtligt feedback til øvelserne i plenum og korte skriftlige kommentarer til individuelt afleverede øvelsesbesvarelser.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Ved eksamen trækker den studerende et spørgsmål, hvorefter der er 20 minutters forberedelse. Ekskursionsrapport tæller 30% af karakteren.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Der henvises målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 27
 • Forberedelse (anslået)
 • 145
 • Teoretiske øvelser
 • 18
 • Ekskursioner
 • 20
 • Total
 • 210

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SGBB20005U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
50
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Globe
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Kurt H. Kjær   (5-717b787a7146797b746a34717b346a71)
Underviser

En kerne af lærere varetager den centrale undervisning, men suppleres af gæsteforelæsere, der behandler tilgrænsende fagområder.

Gemt den 27-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students