Medical Science and Technology Studies - Analysis and Writing

Course content

Medicinske videnskabs og teknologistudier (STS) er vigtige for at give en bredere forståelse af medicinsk forskning og praksis.

Medicinsk STS er et tværfagligt område, der undersøger sociale, institutionelle, politiske og erkendelsesmæssige aspekter af videnskab og nye teknologier ved hjælp af begreber og metoder fra antropologi, sociologi, filosofi, organisationsstudier og politisk videnskab.

Medicinsk STS bruges ofte i studier af digitalisering, nye medicinske teknologier, døden, kroppen, dataificering af sundhedsvæsenet, reproduktive teknologier, eksperimentel forskning på dyr, og mange andre områder.

I dette kursus diskuterer vi, hvordan videnskab, der ofte forstår sig selv som objektiv, skabes af og er indlejret i institutionelle, teknologiske, kønsbestemte, politiske og faktiske sociale sammenhænge.

Vi bruger Medicinsk STS til at udfordre antagelser om videnskab og videnskabelig metode, både i eksisterende forskning og i vores egne tekster. Dette åbner for kritiske perspektiver på, hvordan viden genereres og distribueres, samt diskussioner af, hvordan videnskabelig viden oversættes til sociale effekter.

Samtidig arbejder vi kreativt og kollektivt med at skrive vores egne tekster, og blive bedre til at koble empiriske data med gode teoretiske begreber, der tillader os at forstå virkeligheden på nye måder. På dette kursus arbejder vi med den antagelse, at skrivning er et vigtigt redskab til at erkende og udfolde egne analyser af et empirisk materiale.

I løbet af kurset bruger vi spændende nye eksempler fra forskning inden for medicinsk STS (præsenteret af forskerne selv) til at forstå, hvordan medicinsk STS kan give nye perspektiver på klinisk praksis, etiske dilemmaer og digitalisering i det offentlige sundhedsvæsen. Ved at se hvordan forelæserne selv har brugt STS som en analytisk drivkraft i deres skrivning, kan vi blive klogere på, hvordan udvalgte STS begreber kan spille en rolle i vores eget analytiske arbejde med et datamateriale.  

Målet er at give studerende en værktøjskasse til at påbegynde deres egne skriverier og analyser ved hjælp af begreber fra medicinsk STS.

Education

Kandidat i Folkesundhedsvidenskab - valgfag

MSc i Global Health - valgfag

MSc i Health Informatics - valgfag

MSc i Health Science - valgfag

MSc i Human Biology - valgfag

Learning outcome

Ved afslutningen af kurset vil studerende:

Have en forståelse for de vigtigste temaer og emner inden for aktuel medicinsk STS forskning.

Viden: Studerende vil få kendskab til forskellige grene indenfor medicinsk STS samt en bevidsthed om, hvordan STS begreber anvendes i eksisterende sundhedsforskning og dets potentiale i deres egne studier. De vil også kunne forklare udvalgte analytiske tilgange og teoretiske rammer inden for STS og vide, hvordan de kan inspirere akademisk skrivning og kvalitativ analyse

Færdigheder: Studerende forventes at kunne strukturere og analysere et selvvalgt datamateriale samt at kunne opbygge en velbegrundet argumentation, der viser kendskab til udvalgte retninger inden for medicinsk STS. De forventes at anvende udvalgte begreber fra medicinsk STS til at argumentere for, udfolde, og diskutere specifikke perspektiver i et udvalgt (eller deres eget) datamateriale. Studerende vil gennem skriveøvelser og peer-feedback opnå færdigheder i kvalitativ analyse og skrivning.

Kompetence: At kunne anvende begreber og teorier fra Medicinsk STS i egen analyse og skrivning. At udvikle og anvende specifikke perspektiver og argumenter på empiriske cases fra sundhedsfeltet og/eller inden for medicinsk teknologi. At være i stand til kritisk at engagere sig med eksisterende STS litteratur i egne analyser og dermed selvstændigt at kunne præsentere og diskutere egne argumenter i et skriftligt kvalitativt produkt.

Classes, lectures, group exercises, student presentations

Kursuslitteratur samles i kompendium 

ECTS
10 ECTS
Type of assessment
Written assignment
Type of assessment details
Kursusopgave (8-10 sider per person) om et selvvalgt emne. Opgaven afleveres en uge efter sidste undervisningsgang. (Der vil være mulighed for at arbejde på opgaven i løbet af kursuset og få feedback på en mundtlig proæsentation af opgaven fra medstuderende og undervisere)
Aid
All aids allowed
Marking scale
7-point grading scale
Censorship form
External censorship
Exam period

Please see the exam schedule in KUnet

Re-exam

Please see the exam schedule in KUnet

Criteria for exam assessment

Studerende, der opnår den højeste karakter vil demonstere følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden: Vise forståelse for de medicinske felter, og de analytiske og teoretiske perspektiver, som introduceres i Medicinsk STS, samt kunne forklare og definere de hovedbegreber, der introduceres i løbet af kurset.

 

Færdigheder: Skriftligt kunne analysere, diskutere og argumentere for konkrete eksempler og cases i medicinsk forskning ved hjælp af udvalgte begreber fra Medical STS samt kritisk at vurdere styrker og svagheder ved de forskellige tilgange.

 

Kompetencer: Evne at analysere et udvalgt empirisk materiale, hvor relevante begreber fra Medical STS anvendes til at udvikle og diskutere egne argumenter i et skriftligt produkt.

 • Category
 • Hours
 • Class Instruction
 • 40
 • Preparation
 • 195
 • Exam
 • 40
 • English
 • 275

Kursusinformation

Language
Danish
Course number
SFOK24003U
ECTS
10 ECTS
Programme level
Full Degree Master
Duration

1 semester

10 days - 4 lessons a day
Placement
Autumn And Block 2
Schedulegroup
Please see the schedule in Syllabus
Capacity
40
Studyboard
The Study Board for Public Health Science and Global Health
Contracting department
 • Department of Public Health
Contracting faculty
 • Faculty of Health and Medical Sciences
Course Coordinators
 • Anja Marie Bornø Jensen   (11-6a77736a37736e777c6e77497c7e776d37747e376d74)
 • Mie Seest Dam   (3-7d74715083857e743e7b853e747b)
Teacher

Anja Marie Bornø Jensen og Mie Seest Dam

Saved on the 08-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students