Data og digitalisering

Kursusindhold

Dette kursus giver en introduktion til digital sundhed som folkesundhedsvidenskabeligt emne, samt til datainfrastrukturer i det danske sundhedsvæsen og nogle af de formål, som data bruges til. Samtidig introduceres til epistemologiske, politiske, sociale og etiske aspekter af dataindsamling, opbevaring, brug og genbrug. Kurset sigter både mod at give konkret viden om digitale initiativer, konkrete datainfrastrukturer, og centrale aktører med betydning for digitalisering og dataanvendelse, samt at øge den digitale dannelse gennem øget bevidsthed om, hvad data og kvantificering er, samt de organisatoriske og politiske kontekster for dataintensivering, som man skal have kendskab til for at blive en refleksiv praktiker eller forsker. Samlet set er kurset rettet mod det som også kaldes digital dannelse.

Engelsk titel

Data and Digitalization

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab (for studerende på 2009 studieordning) - valgfag

Kandidatuddannelsen i Sundhed og informatik- valgfag

 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Redegøre for primære datakilder, datainfrastrukturer og databrugere i det danske sundhedsvæsen, herunder den danske registerinfrastruktur
 • Redegøre for udvalgte internationale initiativer på dataområdet
 • Redegøre for centrale aktører der arbejder med at skabe og vedligeholde datainfrastrukturer
 • Redegøre for centrale formål med dataindsamling
 • Beskrive den praktiske håndtering af data på udvalgte områder
 • Kende til forskellige epistemologiske, politiske, sociale og etiske aspekter af databrug og genbrug
 • Kende til juridiske rammer for databrug og genbrug
 • Kende til videnskabsteoretiske og samfundsvidenskabelige tilgange til studiet af data og digitalisering

 

Færdigheder:

 • Vurdere hvilke aktører, der kan have relevante data til forskellige formål
 • Vurdere betydningen af infrastrukturer, aktører og formål for datas validitet i relation til forskellige formål
 • Vurdere hvordan sociale, politiske, økonomiske og teknologiske faktorer påvirker datatilgængelighed og -validitet
 • Vurdere hvornår det er nødvendigt at søge juridisk hjælp for at afklare regler
 • Identificere mulige effekter og etiske dimensioner af sociale, politiske, økonomiske og teknologiske dynamikker ved datagenbrug

 

Kompetencer:

 • Kunne identificere og vurdere relevante datakilder til forskellige formål
 • Kunne se fordele, ulemper og mulige fejlkilder ved udvalgte datakilder til givne analyser
 • Kunne identificere relevante politiske og organisatoriske interesser i en given databrug og deres eventuelle betydning for dataindhold
 • Kunne identificere relevante etiske og juridiske spørgsmål i relation til databrug og -genbrug
 • Kunne tage ansvar for brugbare dataanalyser og indgå som en refleksiv samarbejdspartner i et dataintensivt sundhedsvæsen

 

Forelæsninger og holdtimer med øvelser supplerede med e-læringsmoduler

Kompendium suppleret med online materiale (e-læringsmoduler), dele af en bog der stilles til rådighed digitalt, samt en udflugt til en myndighed

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
En synopsisekamen, hvor man afleverer én side som baggrund for sin mundtlige eksamen
Hjælpemidler

Alle hjælpemidler til udarbejdelse af synopsis.

Til mundtlig eksamen må der ikke medbringes hjælpemidler - kun synopsis.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet

Kriterier for bedømmelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Redegøre for primære datakilder, datainfrastrukturer og databrugere i det danske sundhedsvæsen, herunder den danske registerinfrastruktur
 • Redegøre for centrale aktører der arbejder med at skabe og vedligeholde datainfrastrukturer
 • Redegøre for centrale formål med dataindsamling
 • Kende til den praktiske håndtering af data på udvalgte områder, herunder indsamling, opbevaring, oprensning, adgang og videregivelse og betydningen af de fagligheder, der skaber og arbejder med data
 • Kende til forskellige epistemologiske, politiske, sociale og etiske aspekter af databrug og genbrug

 

Færdigheder:

 • Vurdere hvilke aktører, der kan have relevante data til forskellige formål
 • Vurdere betydningen af infrastrukturer, aktører og formål for datas validitet i relation til forskellige formål
 • Vurdere hvordan sociale, politiske, økonomiske og teknologiske faktorer påvirker dataselektion
 • Identificere mulige effekter og etiske dimensioner af sociale, politiske, økonomiske og teknologiske dynamikker ved datagenbrug

 

Kompetencer:

 • Kunne identificere relevante datakilder til forskellige formål og vurdere kildernes egnethed til problemstillingen
 • Kunne identificere relevante politiske og organisatoriske interesser i en given databrug og deres eventuelle betydning for dataindhold
 • Kunne identificere relevante etiske spørgsmål i relation til databrug og -genbrug
 • Kunne tage ansvar for brugbare dataanalyser og indgå som en refleksiv samarbejdspartner i et dataintensivt sundhedsvæsen

 

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 86
 • E-læring
 • 10
 • Ekskursioner
 • 2
 • Eksamen
 • 10
 • Total
 • 138

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFOK23004U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemaet i Syllabus
Kapacitet
68 studerende
Studienævn
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab og Global Sundhed
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Klaus Lindgaard Høyer   (4-6d6e6a714275777066306d7730666d)
Underviser

Klaus Høyer og diverse gæster

Gemt den 09-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students