Sundhedssociologiske analyser

Kursusindhold

Kursets formål er at udbygge de studerendes analytiske kompetencer, således at sociologiske begreber og teorier kan omsættes til analyser af folkesundhedsproblemer. Dette skal øge de studerende blik og grundlag for at kunne analysere de strukturer, aktører og processer i samfundet, der former befolkningens sundhed og handlemuligheder i forhold hertil.

Kurset rummer også et feltarbejde, hvor de studerende operationaliserer begreber i analysen af relevante forebyggelsestiltag i et selvvalgt lokalområde.

Efter kursets afslutning skal de studerende endvidere have tilegnet sig indsigt i, hvorledes sundhedssociologiske teorier kan indgå i analyse af aktører samt processer i sundhedsvæsenet og i udviklingen af indsatser med fokus på forebyggelse og rehabilitering.

Engelsk titel

Sociology of health and illness; analytical perspectives

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Bacheloruddannelsen i Sundhed og informatik- valgfag

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at:

Have opnået følgende viden:

 • Kunne redegøre for, hvordan sundhedssociologiske begreber og teorier kan anvendes på individuelt og kontekstuelt niveau, og hvordan disse niveauer spiller sammen og påvirker menneskers ageren i forhold til sundhed og helbredsrelaterede udfald.

Have opnået følgende færdigheder:

 • Kunne inddrage sociologisk teori i analyser af de strukturer, aktører og processer i samfundet, der former befolkningens sundhed og handlemuligheder i forhold hertil.
   

Have opnået følgende kompetencer:

 • Kunne anvende sundhedssociologiske teorier i designfasen af folkesundhedsrelevante problemstillinger
 • Kunne operationalisere sundhedssociologiske begreber i analyse af folkesundhedsrelevante problemstillinger
 • Kunne inddrage sundhedssociologisk teori i forebyggelses- og rehabiliteringstiltag samt i analyse af processer i sundhedsvæsenet.

Forelæsninger og holdundervisning

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

I forbindelse med kurset fremlægger de studerende i grupper et feltarbejde, og der gives mundtlig feedback på denne fremlæggelse.

Der tilbydes - så vidt muligt - mundtlig, individuel feedback på eksamensbesvarelsen.

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 48 timer
Prøveformsdetaljer
48 timers skriftlig eksamen i Digital Eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende:

Demonstrere følgende viden ved at:

 • Kunne redegøre for, hvordan sundhedssociologiske begreber og teorier kan anvendes på individuelt og kontekstuelt niveau, og hvordan disse niveauer spiller sammen og påvirker menneskers ageren i forhold til sundhed og helbredsrelaterede udfald.
   

Demonstrere følgende færdigheder ved at:

 • Kunne inddrage sociologisk teori i analyser af de strukturer, aktører og processer i samfundet, der former befolkningens sundhed og handlemuligheder i forhold hertil.
   

Demonstrere følgende kompetencer ved at:

 • Kunne anvende sundhedssociologiske teorier i designfasen af folkesundhedsrelevante problemstillinger
 • Kunne operationalisere sundhedssociologiske begreber i analyse af folkesundhedsrelevante problemstillinger
 • Kunne inddrage sundhedssociologisk teori i forebyggelses- og rehabiliteringstiltag samt i analyse af processer i sundhedsvæsenet.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 92
 • Eksamen
 • 16
 • Total
 • 138

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFOB20019U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se syllabus.
Kapacitet
68 studerende
Studienævn
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab og Global Sundhed
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Else Foverskov   (4-676e68714275777066306d7730666d)
Gemt den 09-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students