Sundhed og sociologisk teori

Kursusindhold

Faget omfatter en introduktion til almen sociologi med gennemgang af udvalgte nyere sociologiske temaer, teorier, grundbegreber og forklaringsmodeller med relevans for folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger.

Engelsk titel

Health and Sociological Theory

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Bacheloruddannelsen i Sundhed og informatik- valgfag

 

Målbeskrivelse

Målet er, at den studerende tilegner sig en indsigt i centrale problemstillinger, begreber og teorier inden for hovedtemaerne:

 • samfundsstrukturer og moderne institutioner
 • kulturelle forhold, social organisation og sociale grupper
 • individet i det sociale liv

 

Denne indsigt skal kunne omsættes til refleksioner over og diskussioner af samspil mellem samfund og folkesundhedsmæssige problemområder

 

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • beskrive kursets sociologiske grundbegreber og teoretiske retninger;
 • redegøre for forskelle og ligheder mellem disse;
 • reflektere over samspil mellem samfund og sundhedsmæssige problemområder.

 

Færdigheder:

 • udvælge relevante sociologiske begreber eller sociologisk teori til belysning af et folkesundhedsvidenskabeligt problemområde;
 • diskutere udvalgt litteratur.

 

Kompetencer:

 • omsætte udvalgte begreber og teoretisk viden til belysning og diskussion af et folkesundhedsvidenskabeligt relevant problemområde.

Forelæsninger og holdundervisning.

Grundbog og kompendium

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Forelæsninger: Mundtlig feedback på studenterkommentarer, individuelt og/el. kollektivt.

Holdtimer: Mundtlig feedback på grp.aktiviteter + stud.oplæg.

Peerfeedback ved mundtlige stud.oplæg

Øvelsesopgaver:

1: Mundtlig, kollektiv feedback + skriftlig, individuel feedback.

2: Skriftlig + mundtlig, individuel + formativ feedback.

 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 6 timer
Prøveformsdetaljer
Skriftlig eksamen i Digital Eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

AI/LLM’s can be used as an aid for the exam. It is the responsibility of the student to ensure the accuracy, integrity, and originality of the text, including ensuring that the text is not factually incorrect, plagiarized, or contains copyrighted material. AI/LLM’s may not be used as an actual author or a scientific source cf. Vancouver Guidelines. 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende med udgangspunkt i kursuslitteratur kunne:

Viden:

 • beskrive kursets sociologiske grundbegreber og teoretiske retninger;
 • redegøre for forskelle og ligheder mellem disse;
 • reflektere over samspil mellem samfund og sundhedsmæssige problemområder.
   

Færdigheder:

 • udvælge og begrunde relevansen af sociologiske begreber eller sociologisk teori til reflekterende belysning af et folkesundhedsvidenskabeligt problemområde;
 • kritisk diskutere udvalgt sociologisk litteratur med korrekt angivelse af referencer.
   

Kompetencer:

 • omsætte udvalgte begreber og teoretisk viden til reflekterende belysning og kritisk diskussion af et folkesundhedsvidenskabeligt relevant problemområde.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Holdundervisning
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 155
 • Eksamen
 • 6
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFOB20012U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se syllabus.
Kapacitet
68 pladser til FSV-studerende
10 pladser til eksterne studerende
Kapacitet i alt: 78 pladser
Studienævn
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab og Global Sundhed
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Inge Kryger Pedersen   (3-6e70754578746833707a336970)
Gemt den 09-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students