Organisationsanalyse og videnskabsteori

Kursusindhold

Faget introducerer folkesundhedsvidenskabelig organisationsanalyse og udvalgte videnskabsteoretiske emner. Kurset gennemgår normative, epistemologiske og ontologiske positioner og bruger dem til at analysere organisationsanalytiske emner og tekster. Kurset træner den studerende i at arbejde refleksivt med egne antagelser og se hvornår og hvordan andre kan anskue problemstillinger på andre måder. 

Engelsk titel

Organisation Analysis and Philosophy of Science

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Målet er, at den studerende kender til videnskabsteoretiske positioner og deres betydning for, hvordan forskellige aktører analyserer og agerer i organisatorisk samspil. Det skal bidrage til, at den studerende ser sig i stand til selvstændigt at analysere folkesundhedsvidenskabeligt relevante organisatoriske problemstillinger, herunder som de fremstår eksplicit og implicit i videnskabelige tekster.

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for udvalgte videnskabsteoretiske positioner herunder hvordan de kommer til udtryk i organisationsanalytiske positioner;
 • redegøre for forskelle i grundantagelser i udvalgte tilgange til organisationsanalyse og arbejdet med folkesundhed i bred forstand.

 

Færdigheder

 • påpege og argumentere for implikationerne af forskellige videnskabsteoretiske retninger for typen af organisationsanalytisk indsigt og tilgange til arbejdet med folkesundhed;
 • identificere forskelle i normative antagelser og diskutere deres betydning for videnskabelige teksters budskaber;
 • analysere, afkode og diskutere forskellige tekstyper og forholde sig til belægget for deres udsagn.   
 • bruge referencer fra pensum meningsfuldt. 

 

Kompetencer

 • præsentere selvstændige indsigter og velbegrundede refleksioner
  i forhold til udvalgte organisationsanalytiske og folkesundhedsvidenskabelige emner;
 • forholde sig refleksivt til konkrete studier og de organisationsanalytiske og videnskabsteoretiske positioner, som de eksplicit eller implicit lader komme til udtryk.

Forelæsninger og holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse. Der vil skulle forberedes oplæg og tekster i forbindelse med øvelser.

Et kompendium og tilvalgsmuligheder i Absalon. Lejlighedvis vil en bog eller dele af en bog indgå i pensum 

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 48 timer
Prøveformsdetaljer
Individuel eksamen.
Der udleveres tekster, som skal analyseres.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler, inklusiv brug af AI, er tilladt. Det er den studerendes ansvar at sikre eksamenstekstens rigtighed, integritet og originalitet inklusiv at sikre at teksten ikke er faktuel forkert, plagieret eller indeholder materiale der er underlagt copyright. AI/LLM må ikke anvendes som forfatter eller videnskabelig kilde jf. Vancouver Guidelines.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for udvalgte videnskabsteoretiske positioner herunder hvordan de kommer til udtryk i organisationsanalytiske positioner;
 • redegøre for forskelle i grundantagelser i udvalgte tilgange til organisationsanalyse og arbejdet med folkesundhed i bred forstand.

 

Færdigheder

 • påpege og argumentere for implikationerne af forskellige videnskabsteoretiske retninger for typen af organisationsanalytisk indsigt og tilgange til arbejdet med folkesundhed;
 • identificere forskelle i normative antagelser og diskutere deres betydning for videnskabelige teksters budskaber;
 • analysere, afkode og diskutere forskellige tekstyper og forholde sig til belægget for deres udsagn.   
 • bruge referencer fra pensum meningsfuldt. 

 

Kompetencer

 • præsentere selvstændige indsigter og velbegrundede refleksioner
  i forhold til udvalgte organisationsanalytiske og folkesundhedsvidenskabelige emner;
 • forholde sig refleksivt til konkrete studier og de organisationsanalytiske og videnskabsteoretiske positioner, som de eksplicit eller implicit lader komme til udtryk.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Holdundervisning
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 145
 • Eksamen
 • 16
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFOB20010U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se syllabus.
Kapacitet
68 pladser til FSV-studerende
10 pladser til eksterne studerende
Kapacitet i alt: 78 pladser
Studienævn
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab og Global Sundhed
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lea de Chiffre Skovgaard   (3-6f766e4376787167316e7831676e)
Underviser

Lea de Chiffre Skovgaard, Sofie á Rogvi

Gemt den 15-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students