Epidemiologi 2

Kursusindhold

Kurset bygger videre på kurset 'Epidemiologi 1' på BA-uddannelsens 1. semester. Kurset fokuserer på beregning af epidemiologiske hyppigheds- og associationsmål, samt de væsentligste epidemiologiske fejlkilder. Kurset forbereder den studerende på kurset 'Videregående epidemiologi' på KA-uddannelsens 1. semester.

Engelsk titel

Epidemiology 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Målet med kurset er at den studerende skal kunne forstå, gengive, kritisk vurdere, beregne og diskutere de væsentligste epidemiologiske hyppigheds- og associationsmål, samt fejlkilder i epidemiologiske undersøgelser. Efter endt kursus forventes den studerende at:

Viden:

 • Kende til de væsentligste epidemiologiske hyppigheds- og associationsmål
 • Kende til de væsentligste fejlkilder i epidemiologiske undersøgelser

 

Færdigheder:

 • Kunne beregne de væsentligste epidemiologiske hyppigheds- og associationsmål
 • Kunne gengive de væsentligste fejlkilder i epidemiologiske undersøgelser

 

Kompetencer:

 • Kunne vurdere beregninger af de væsentligste hyppigheds-og associationsmål
 • Kunne diskutere om epidemiologiske undersøgelser er påvirket af fejlkilder

Forelæsninger og holdundervisning

Lærebog, forelæsningsslides, artikler, øvelsesopgaver, videoer mm. Lærebogen skal købes, mens øvrigt materiale kan tilgås via Absalon.

Bestået eksamen i Epidemiologi 1 - SFOB20004E

For meritstuderende: Søger du kurset som meritstuderende skal du have bestået ”Kursus og eksamen i Epidemiologi 1” eller have opnået tilsvarende kompetencer ved at have bestået andet kursus på samme niveau og af samme omfang inden for emnerne karakteristika og styrker/svagheder ved de væsentligste epidemiologiske designs . Dokumentation for tilsvarende kompetencer i form af kursusbeskrivelse og resultat efter eksamen skal vedhæftes ansøgningen

I kurset indgår en frivillig skriftlig aflevering, som forbereder den studerende på den afsluttende eksamen

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Udlevering af artikel i Digital Eksamen 24 timer før 4-timers skriftlig eksamen i KUs eksamenshus.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler er tilladt til eksamen, men ingen kontakt til omverden i form af netadgang, mobiltelefon eller lignende.

Adgang til følgende programmer ved eksamen i KUs eksamenshus udover standardprogrammerne: R

Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen)

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne demonstrere

Viden:

 • Kendskab til hyppigheds- og associationsmål
 • Kendskab til fejlkilder i epidemiologiske undersøgelser

 

Færdigheder:

 • Beregning af epidemiologiske hyppigheds- og associationsmål
 • Gengivelse af fejlkilder i epidemiologiske undersøgelser

 

Kompetencer:

 • Kritisk vurdering af beregninger af hyppigheds-og associationsmål
 • Diskussion af epidemiologiske fejlkilder

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 96
 • Eksamen
 • 12
 • Total
 • 138

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFOB20008U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår og Blok 3
Skemagruppe
Se syllabus.
Kapacitet
68 pladser til FSV-studerende
10 pladser til eksterne studerende
Kapacitet i alt: 78 pladser
Studienævn
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab og Global Sundhed
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mads Kamper-Jørgensen   (4-7266706645787a736933707a336970)
Underviser

Sara Hallum

Gemt den 09-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students