Anvendt bioteknologi

Kursusindhold

Formålet med kurset er, at de studerende skal kunne kombinere deres biologiske basis viden, og få indsigt i de bioteknologiske metoder og teknikker, der bruges til at udvikle innovative løsninger. Der arbejdes med anvendelse af metoder, der er relevante indenfor bioteknologi og forsøgsdesign i forskning såvel som industri.

Der er fokus på, at de studerende benytter deres viden om molekylærbiologiske metoder/værktøjer og lærer at udvikle kreative bioteknologiske ideer til at løse en bred vifte af problemstillinger. Der gives eksempler på, hvornår og hvordan metoder kan bruges med udgangspunkt i mikroorganismer som produktionsorganisme. Dette bliver sammenlignet med tilsvarende metoder/værktøjer, der bruges, når der arbejdes med dyre- og plantermodeller.

Bioteknologiske metoder og teknikker vil spille en central rolle i kurset og de studerende opnår en forståelse af relevansen af disse både i relation til forskning og industriel produktion.

De problemstillinger, der præsenteres kan være inden for bioremediering, udvikling og optimering af stammer til produktion af lægemidler eller plant biologicals, biologisk bekæmpelse samt biofertilizers til at styrke plantevækst.

Der vil være gæsteforelæsere fra relevante virksomheder til at give indsigt i hvordan de anvender bioteknologi til at løse de udfordringer og problemstillinger, de står overfor.

Engelsk titel

Applied Biotechnology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioteknologi
Bacheloruddannelsen i biologi

Målbeskrivelse

Efter kurset er den studerende i stand til at:

Viden:

 • Beskrive bioteknologiske metoder og kunne sætte dem i et anvendelsesperspektiv
 • Reflektere over valg af løsninger til brug i kommerciel øjemed  
 • Kende til risikovurdering af løsningsmulighederne og biosikringsaspekter.

 

Færdigheder

 • Vurdere hvilke bioteknologiske strategier, der er relevante for forskellige organismer og produktudvikling
 • Være i stand til at anvende viden om metoder/værktøjer som basis for at udvikle innovative løsninger

 

Kompetencer

 • I samarbejde med medstuderende udvikle løsninger ved innovativ og kritisk tilgang til problemstillinger
 • Vurdere hvilke bioteknologiske metoder der kan benyttes i forskellige problemstillinger og kende deres begrænsninger

Kurset er baseret på gruppearbejde. Hver gruppe får en problemstilling, som de i rapport-form skal komme med en bioteknologisk løsning til. Kurset inkluderer forelæsninger, der giver de studerende den nødvendige baggrund og viden omkring bioteknologiske teknologier og anvendte metoder for at de studerende kan udvise kreativitet og innovation. Hver gruppe får tildelt en vejleder som de kan sparre med i forhold til at vurdere hvilke metoder og værktøjer, der er relevante for deres problemstilling. Desuden får de assistance til at finde relevant litteratur.

Nærmere information om litteratur findes på Absalon.  

Der forudsættes kendskab til basale molekylær biologiske metoder.

Skriftlig
Mundtlig

Mundtlig feedback ved vejledermøder og skriftlig feedback på rapporten.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig prøve i valgte projekt og curriculum, uden forberedelsestid.
Eksamen består af en kort presentation af projekt, med efterfølgende spørgmål i projekt og curriculum.
Karakter: Presentation og eksamination i projekt vægtes med 50% og eksamination i curriculum vægtes med 50%.
Krav til indstilling til eksamen

Godkendelse af rapporten, som beskrives i starten af kurset.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som den ordinære eksamen.

Hvis rapporten ikke er godkendt afleveres den tre uger før re-eksamen til godkendelse. Rapporten kan udarbejdes individuelt.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 70
 • Forberedelse (anslået)
 • 60
 • Ekskursioner
 • 12
 • Projektarbejde
 • 60
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NPLB20001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
80
Der kan være færre pladser, hvis du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Hussam Hassan Nour Eldin Auis   (4-7986797251817d767f3f7c863f757c)
Gemt den 19-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students