Naturgrundlaget 2B - Vegetation og økologi

Kursusindhold

Kurset kombinerer viden om økologiske processer, jord og vegetation med forståelse af de vigtigste danske økosystemer. De studerende bliver fortrolige med økologiske samt planteproblemstillinger, almindelige plantearter, arbejdsmetoder og terminologi.
I kurset gives en oversigtsmæssig gennemgang af den danske vegetationshistorie siden sidste istid for at give et indtryk af den udvikling, der er baggrund for og er med til at forklare den aktuelle vegetation. Der fokuseres på danske vegetationstyper i det åbne land og deres økologiske forudsætninger. Beskrivelse af økosystemernes artssammensætning tager udgangspunkt i et basalt kendskab til omkring 200 almindeligt forekommende danske plantearter. Der bruges såvel videnskabelige som danske artsnavne. En betydelig del af kurset bygger på konkrete eksempler, her ikke mindst kursusdeltagernes egne iagttagelser under ekskursioner.

Engelsk titel

Natural Resources 2B - Vegetation and Ecology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

Efter kurset, skal den studerende være i stand til at kunne forstå det økologiske naturgrundlag, dvs. samspillet mellem lokalitet, vegetation og arealanvendelse i byer og det åbne land i Danmark. Gennem kurset får de studerende et økologisk- og plantevidenskabeligt vidensgrundlag for at kunne foretage byplanlægning og landskabsforvaltning på en miljømæssig og plantemæssig kvalificeret måde.

Viden:
- Beskrive generelle principper i økologi og deres anvendelse
- Identificere vigtige danske plantearter og vegetationstyper
- Relatere økologiske teorier til viden om jord–plante-interaktioner

Færdigheder:
- Arbejde med danske bestemmelsesværker og økologisk litteratur
- Analysere naturlige og menneskeskabte vegetationstyper og økosystemer
- Opnå et plantearts-kendskab, som er nødvendigt for at varetage opgaver inden for byplanlægning, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning

Kompetencer:
- Diskutere fagets muligheder for at planlægge og forvalte økosystemer på en bæredygtig måde
- Evaluere økologiske processer i relation til kulturelle værdier og etiske principper
- Diskutere og vurdere muligheden for at bevare eller øge biodiversiteten i landskabet og i byen

Ved forelæsningerne gennemgås basale økologiske og plante-og jordvidenskabelige principper og her introduceres de hyppigste økosystemer i både de danske byer og i det åbne land. I øvelser og case-studies indøves kendskab til arter og plantevækstfaktorer. Ved ekskursionerne studeres karakteristiske danske urbane samt rurale vegetationstyper.

Se kursuslitteratur på Absalon.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
4 timers praktisk skriftlig eksamen. Kursusansvarlig uddeler planter ved eksamens start og nye planter igen efter 2,5 time.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Dansk Flora - Frederiksen et al. Gyldendal

Den Nye Nordiske Flora - Mossberg; Stenberg. Gyldendal

Danmarks Flora efter voksested - Giversen et al.

Lup, dissektionssæt

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Ved reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination 20 minutter med 20 minutters forberedelse.

 

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 62
 • Teoretiske øvelser
 • 20
 • Praktiske øvelser
 • 40
 • Ekskursioner
 • 48
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NPLB17001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
B
Kapacitet
Ingen begrænsning – medmindre du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Marian Ørgaard   (3-6f716742726e6770306d7730666d)
Gemt den 16-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students