Genetik

Kursusindhold

I den teoretiske del vil DNA, genomstruktur og mutationer blive dækket på det molekylære niveau og sat i et genetisk perspektiv. Forelæsninger vil dække genotype, fænotype, mitosis, meiosis, genetisk udspaltning, koblingsanalyse, kvantitativ- og populations genetik, replikation, transskription, translation og genregulering. Teorien vil blive illustreret med eksempler fra mikroorganismer, planter, dyr og fra mennesket. Der er også praktiske øvelser i laboratoriet, hvor man udfører basale DNA-teknikker såsom DNA-oprensning og PCR.

Engelsk titel

Genetics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioteknologi
Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab

Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Målbeskrivelse

Kursets mål er at give de studerende basal forståelse af genetik fra DNA, genomstruktur, molekylære markører, genetisk udspaltning, koblingsanalyse og genekspression til kvantitativ genetik og populationsgenetik.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
Udvise forståelse for DNA som den basale enhed for genetisk nedarvning og genetisk variation.
Forstå koblingen mellem genotype og fænotype.
Forstå replikation, transkription og translation samt genregulering.
Udføre genom karakteristik og koblingsanalyser.
Forstå kvantitativ genetik og populationsgenetiks rolle i evolutionen samt potentialet i forbindelse med forvaltning af genetiske ressourcer.

Færdigheder:
Vurdere genetiske redskaber i forhold til mikrobiel-, plante- og dyre-forædling og populations analyser.
Vurdere og anvende genetik til at løse videnskabelige problemer og forstå den rolle genetik spiller i biokemi, fysiologi, morfologi og biodiversitet.

Kompetencer:
Demonstrere forståelse for og brug af statistiske metoder i genetisk forskning.
Demonstrere evne til at bruge, overføre og evaluere genetiske problemstillinger i forædling, koblingsanalyse, genotypning og analyse af populationsstrukturer.
Vise kendskab til og forståelse af etik i relation til brugen af genetik og transgener i forædlingsprocesser

Genetik består af 40% teoretisk undervisning, 25% opgaveløsning, 10% laboratorie-øvelser samt 25% case studier der vil blive udført i projektgrupper. Forelæsningerne vil blive varetaget af undervisere fra flere institutter. Undervisere fra de deltagende institutter vil vejlede grupper i to givne caseprojekter.

DL Hartl: Essential Genetics and Genomics, Publ. Jones and Bartlett Learning, 7.ed 2020.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Indstilling til eksamen forudsætter godkendte case-rapporter og laboratorie-rapporter.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Som den ordinære eksamen. Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination, 20 min. med 20 min. forberedelse med alle hjælpemidler.

Der kan ikke ses bort fra krav om gennemførte øvelser/ laboratorieøvelser, og studerende, der ikke opfylder kravet skal derfor følge kurset igen det kommende studieår. Studerende, der opfylder kravet om laboratorierapport, men ikke case-rapport, skal aflevere case-rapport senest 2 uger inden reeksamen

Kriterier for bedømmelse

se målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 37
 • Forberedelse (anslået)
 • 85
 • Teoretiske øvelser
 • 35
 • Praktiske øvelser
 • 20
 • Projektarbejde
 • 25
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NPLB14001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
B
Kapacitet
Ingen begrænsning – medmindre du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr
Udbydende institut
 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
 • Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH)
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Carsten Pedersen   (3-6976784676726b7434717b346a71)
Underviser

Carsten Pedersen, Mette H. Nicolaisen, David B. Collinge,
Ansvarlig fra IGN: OLe Kim Hansen
Ansvarlig fra IKVH-SUND: Camilla Vibeke Sichlau Bruun

Gemt den 19-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students