Aflyst Idræt, velfærd og politik

Kursusindhold

 • Teori og empiriske undersøgelser af den moderne velfærdsstat – historisk og sociologisk
 • Teori om idrætten og den frivillige sektor i Danmark
 • Teori om velfærdsstaten og kommunerne (politik, forvaltning, professioner)
 • Konkrete analyser af idrættens forandrede rolle mellem stat, marked, civil samfund og frivillig sektor
 • Teori og analyser omhandlende innovativt arbejde med idræt som sundhedsfremme
 • Teori om implementering af idræt som sundhedsfremme
 • Projektarbejde og projektledelse
Engelsk titel

Sport, welfare and politics

Uddannelse

Masteruddannelsen i idræt og velfærd

Målbeskrivelse

Det er målet, at deltagerne på kurset opnår følgende færdigheder, viden og kompetencer:

Viden:

 • At de studerende har viden om den sociologiske forskning i den danske idrætsmodel.
 • At de studerende har viden om forskning i velfærdspolitik og idræt mellem stat, marked og civil samfund.
 • At de studerende med denne viden kan reflektere over idrættens nuværende rolle mellem demokrati, sundhed og kommercialisering og identificere aktuelle politiske problemstillinger.
 • At de studerende har viden om hvordan stat, kommuner og idrætsorganisationerne anvender idræt/fysisk aktivitet i deres politiske strategier og praksis.
 • At de studerende har viden om hvordan de kan arbejde innovativt med implementering af idræt som middel til sundhedsfremme.
 • At de studerende har viden om projektarbejde og projektledelse.


Færdigheder:

 • Skal kunne opstille nye analyse- og løsningsmodeller via den teoretiske viden og de empiriske analyser af idrætten.
 • Skal kunne opnå idrætssociologiske færdigheder, der kan anvendes i organisationer og kommuner på det idrætspolitiske område.
 • Skal kunne planlægge et projektarbejde i forbindelse med implementering.


Kompetencer:

 • Skal kunne styre komplekse og uforudsigelige arbejds- og udviklingssituationer som konsulenter i idrættens organisationer og de kommunale forvaltninger både på det idrætspolitiske og det sundhedspolitiske område.
 • Skal kunne styre og lede et projektarbejde

Forelæsninger, gruppearbejde, studenterfremlæggelser samt vejledning.

oplyses på Absalon (kursets hjemmeside) inden kursusstart.

Pris for modul 2 (15 ECTS) er kr. 27.500,- , som betales forud pr. semester.

Løbende feedback i undervisningsforløbet

Løbende feedback i undervisningsforløbet fra underviser, vejleder og medstuderende.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, udarbejdes løbende gennem kurset
Prøveformsdetaljer
Eksamensopgaven skrives individuelt eller i gruppe af 2 studerende.
Max 10 sider for individuel opgave og max 15 sider for en gruppe (á 2400 anslag inkl. mellemrum, men ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag).
Ved gruppeopgave skal det fremgå af opgaven præcis hvem der har skrevet hvad.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Forberedelse (anslået)
 • 260
 • Teoretiske øvelser
 • 39
 • Vejledning
 • 3
 • Eksamen
 • 60
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEM21001U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Pris kr. 27.500,- , som betales forud pr. semester.

Skemagruppe
2 internatmøder (fredag-lørdag) og 4 heldagsseminarer (fra kl. 10-17) samt 2 online zoom vejledninger.
Kapacitet
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Laila Ottesen   (8-70737878697769724472697c77326f7932686f)
Underviser

Undervisere på Institut for Idræt og Ernæring samt gæsteundervisere.

Gemt den 28-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students