Idræt som sundhedsfremme

Kursusindhold

Det er kursets formål at indføre de studerende i samfundsvidenskabelig teori af relevans for sundhedsfremme og metoder, der benyttes til at undersøge sundhedsfremme og deltagelse i idræt. Dette gennem fokus på:

 • Teori om sundhedsfremme og indføring i forskellige sundhedsbegreber
 • Anvendelsen af idræt og fysisk aktivitet i velfærdssamfundet til at fremme fysisk, mental og social sundhed, samt integration og sammenhængskraft for forskellige målgrupper.
 • Sociale og situationelle forhold af betydning for deltagelse i idræt og fysisk aktivitet
 • Strukturel forebyggelse og fremme af motion
 • Kendskab til kvalitative og kvantitative metoder, som benyttes i undersøgelser af sundhedsfremme og deltagelse i idræt og fysisk aktivitet
Engelsk titel

Sport and Exercise as Health Promotion

Uddannelse

Masteruddannelsen i idræt og velfærd

Målbeskrivelse

Viden:

 • Den studerende opnår viden om forhold af betydning for befolkningens deltagelse i forskellige fysiske aktiviteter, og hvordan dette kan anvendes i forhold til forskellige problemstillinger og idrætslige kontekster.
 • Den studerende opnår viden om samfundsvidenskabelige teorier med relevans for idræt og sundhedsfremme.
 • Den studerende opnår kendskab til forskellige videnskabelige metoder og deres fordele og ulemper.

 

Færdigheder:

 • At kunne udføre en sammenfattende analyse af studier omhandlende en befolkningsgruppes fysiske aktivitet og forhold af betydning herfor.
 • At kunne forstå og forholde sig kritisk og analytisk til andres kvantitative og kvalitative forskning om forhold af betydning for fysisk aktivitet.
 • At kunne udvælge, anvende og kritisk reflektere over resultater inden for den humanistisk-samfundsvidenskabelige idrætsforskning.
 • At kunne anvende eksisterende empirisk forskning og sociologisk teori til at analysere betydningen af aktivitetsfremmende tiltag og projekter.

 

Kompetencer:

 • At kunne relatere og anvende forskellige forskningsstudier og praksisteorier til at udforme tiltag og projekter rettet mod fremme af fysisk aktivitet.
 • At kunne beskrive, analysere og kritisk vurdere aktuelle samfundsmæssige problemstillinger med relevans for praksis (fx kommunalt; organisatorisk eller i foreningerne).

Forelæsninger, diskussioner, øvelser, gruppearbejde, feedback og vejledning

Oplyses før kursusstart via Absalon (kursets hjemmeside)

Pris for modul 1 kr. 27.500,- (15 ECTS) som betales forud pr. semester.

Løbende feedback i undervisningsforløbet

Løbende feedback i undervisningsforløbet fra underviser, vejleder og medstuderende

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 7 dage
Prøveformsdetaljer
Eksamensopgaven er en centralt stillet, individuel hjemmeopgave.
Max 10 sider (a 2400 anslag inkl. mellemrum, men ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag).
Krav til indstilling til eksamen

Der indgår to obligatoriske opgaver som skal godkendes inden indstilling til eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen. Godkendt indstillingskrav genbruges - eller indhentes ved at aflevere de obligatoriske opgaver (som skal være godkendt senest 14 dage før reeksamen).

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Forberedelse (anslået)
 • 260
 • Teoretiske øvelser
 • 39
 • Vejledning
 • 3
 • Eksamen
 • 60
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEM21000U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 semester

Placering
Blok 1 og Blok 2
Pris

Kr. 27.500,00

Skemagruppe
2 internatmøder (fredag-lørdag) - 1 i begyndelsen og 1 i slutningen af modulet.
Derudover afholdes 4 heldagsseminarer samt 2 online mødegange, som vil foregå via Zoom. Alle heldagsseminarer og online mødegange ligger altid på fredage fra kl. 10-18.
Kapacitet
Ingen begrænsning
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Glen Nielsen   (8-6a716c686f7668714371687b76316e7831676e)
Gemt den 08-12-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students