Idrætten i kulturen

Kursusindhold

Kurset vil bibringe en forståelse af idrættens kulturelle og politiske dimension i forskellige historiske kontekster fra antikken til senmoderniteten. Hovedvægten ligger på idrættens nutidige betydning for skabelse af kulturel og national identitet og for internationalt samarbejde og konfrontation. Kurset vil i særlig grad tematisere brug af eliteidræt i diplomatisk øjemed og i autoritære regimers skabelse af ’blød magt’ og ’sportswashing’.

Engelsk titel

Sport in Culture

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Målbeskrivelse

Viden

Kendskab til teorier om kulturudvikling, historiske processer, nation building, nation branding, megaevents, soft power og sportswashing.

Indsigt i idrættens kulturhistorie.

Kendskab til faktorer og strategier, der kan have indflydelse på og kvalificere nationale og globale idrætsorganisationers politikudøvelse.

Viden om forskellige definitioner på modernitet, globalisering og nationalisme i relation til eliteidræt.

Teoretisk indsigt i brug af elitesporten som led i ’public diplomacy’ og atletaktivisme.

Færdigheder

De studerende vil kunne anvende historisk-kildekritiske, visuelle og sociologiske kvalitative videnskabelige metoder.

De vil være i stand til at sætte sig ind i stadig nye idrætspolitiske problematikker inden for en skiftende kronologisk og geografisk kontekst.

De vil kunne bedømme idrætspolitiske problemstillinger ud fra kulturelle værdier og etiske principper.

De vil kunne kritisk vurdere og vælge relevant teori, metoder og analysestrategier samt på et videnskabeligt grundlag opstille forståelses- og løsningsmodeller inden for feltet idrættens kulturhistorie.

De vil være i stand til at formidle deres specialviden i et analytisk, men lettilgængeligt og klart sprog.

De vil være i stand til at undervise med udgangspunkt i udøvelse af de historiske aktørers bevægelsesteknikker med henblik på en øget erkendelse.

Kompetencer

De studerende vil blive i stand til at formidle om og undervise i idrættens rolle i kulturen ud fra et politisk, nationalt og internationalt perspektiv og med inddragelse af den nyeste historiske og sociologiske viden.

Derudover vil de blive i stand til at kvalificere beslutningstagning i idrætsorganisationer og i kulturelle og politiske institutioner vedrørende den accelererende sammenblanding af sport og politik.

Der vil blive vekslet mellem forelæsninger med visuelle repræsentationer og gruppearbejde.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Prøveformsdetaljer
Individuel skriftlig hjemmeopgave med selvvalgt problemstilling indenfor kursets målbeskrivelse, som skal undersøges med relevant litteratur og metoder præsenteret på kurset. Cirka 10 sider á 2400 anslag inkl. mellemrum men ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Øvelser
 • 21
 • Eksamen
 • 64
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEK24014U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
B
Kapacitet
45
Der kan være færre pladser, hvis du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Hans Bonde   (6-706a77766c6d48766d807b36737d366c73)
Gemt den 14-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students