Eksperimentel fysiologi

Kursusindhold

Kursets formål er at give den studerende detaljeret indsigt i metoder og teknologier til at belyse humanfysiologiske problemstillinger. Gennem kurset opnår den studerende indsigt i humanforskning, herunder modeller til at belyse funktionelle aspekter og mekanismer med anvendelse af avancerede metoder og celle- og dyremodeller. Kurset består dels af “hands on” forsøg relateret til bl.a. homeostase, adaptation og plasticitet og dels af projektorienteret arbejde. I forbindelse med den eksperimentelle forsøgsafvikling og projektorienteret arbejde lærer den studerende at indsamle, analysere og formidle humanfysiologisk data på kritisk vis. Kursets indhold vil blive belyst via teoretiske og eksperimentelle tilgangsvinkler og anvendelsesorienterede perspektiver.

Engelsk titel

Experimental Physiology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanfysiologi

Målbeskrivelse

Den studerende opnår gennem kurset viden om:

 • Studiedesign, metoder og moderne teknologier til at adressere humanfysiologiske problemstillinger, herunder kendskab til styrker og svagheder ved forskellige forsøgsmodeller.
 • Håndtering (management), statistisk bearbejdning og analyse af simple såvel som komplekse datasæt (big data).
 • Videnskabelig praksis i relation til forsøg på dyr og mennesker, herunder fysiologiske værktøjsforsøg og kliniske forsøg.

 

Den studerende opnår gennem kurset færdigheder i:

 • At designe og udføre eksperimentelle forsøg med relevante humanfysiologiske metoder og teknologier.
 • Laboratorieteknikker og håndtering af forsøgspersoner.
 • At indsamle, bearbejde og analysere data med anvendelse af digitale værktøjer.
 • At visualisere og formidle humanfysiologiske data og undersøgelser.

 

Den studerende opnår gennem kurset kompetencer til:

 • At arbejde projektorienteret med henblik på at belyse humanfysiologiske problemstillinger.
 • At vurdere, fortolke og kommunikere humanfysiologiske undersøgelser på kritisk vis i relation til et forskningsområde og omverdenen (fx inden for sundhedsfremme og sportspræstation).
 • At forholde sig kritisk til metoder og teknologier, der anvendes inden for humanfysiologien, herunder deres begrænsninger og muligheder.

Forelæsninger, øvelser, gruppetimer, projektarbejde, peer feedback og vejledning.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Akademiske kvalifikationer svarerende til en bachelorgrad i idræt og fysisk aktivitet, fysiologi eller lignende.

Kurset er en obligatorisk del af kandidatuddannelsen i humanfysiologi. Kurset løber sideløbende med det obligatoriske kursus “Humanfysiologi”. Det anbefales at begge kurser tages samtidig.

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Løbende evaluering på baggrund af 4 rapporter (hver på max 10 normalsider) udarbejdet og afleveret i grupper på baggrund af fælles eksperimentelle forsøg. Hver rapport skal fremlægges og forsvares mundtligt i løbet af kurset.
Der gives en samlet vurdering for hver rapport og det tilhørende forsvar som hver vægtes med 25% af den samlede karakter.
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne indstilles til eksamen skal den studerende have deltaget aktivt under kursets eksperimentelle projektarbejde.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler tilladt i forbindelse med udarbejdelse af rapporter.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.
Genaflevering af rapport og mundtlig fremlæggelse. Der kan undtages for gruppe.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 70
 • Forberedelse (anslået)
 • 211
 • Praktiske øvelser
 • 40
 • E-læring
 • 10
 • Projektarbejde
 • 80
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEK24010U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

2 blokke

Placering
Blok 1 og Blok 2
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ingen begrænsning.
Medmindre du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Morten Hostrup   (8-706b7276777578734371687b76316e7831676e)
 • Lars Nybo   (4-76816a7748766d807b36737d366c73)
 • Thomas Elbenhardt Jensen   (8-77686d68717668714371687b76316e7831676e)
Gemt den 14-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students