Træningsfysiologi (T-TrænFys)

Kursusindhold

Kurset har til formål at give den studerende indsigt i human træningsfysiologi særligt i relation til de tilpasninger, der sker i forbindelse med forskellige træningsformer, herunder:

 • Aerob træning
 • Anaerob træning
 • Kombineret træning (concurrent training)
 • Intensiveret og periodiseret træning

 

Den første del af kurset omhandler træningsklassificering og fysiologiske tilpasninger til træning med fokus på kredsløb, metabolisme og skeletmuskulatur. Herefter gennemgås det fysiologiske grundlag for anvendelsen af forskellige træningsformer til at optimere præstationsevnen, herunder også metoder til at manipulere træningsrespons.

I kurset indgår projektorienteret arbejde og studenterfremlæggelser.

 

Engelsk titel

Physiology of Training (T-TrænFys)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Målbeskrivelse

Viden: 

I løbet af kurset opnår den studerende viden om:

 • Det fysiologiske grundlag bag klassificeringen og inddelingen af forskellige træningsformer, herunder aerob og anaerob træning, med en forståelse af intensitetsdomæner og energiomsætning.
 • Fysiologiske tilpasninger til forskellige træningsformer med særligt fokus på kredsløb, metabolisme og skeletmuskulatur, og kan på baggrund af dette forholde sig til, hvorledes ændringer i disse kan påvirke præstationsevnen i forskellige intensitetsdomæner i relation til specifikke idrætsgrene.
 • Anvendelsen af kombinerede træningsformer og intensiveret træning med henblik på præstationsoptimering, samt metoder til at manipulere træningsrespons.

 

Færdigheder:

I løbet af kurset opnår den studerende færdigheder i:

 • At analysere træningsfysiologisk data.
 • At kunne forholde sig til og udføre relevante test med henblik på individuelle behov.
 • At kunne designe og udføre simple forsøg der afprøver problemstillinger relateret til træningsfysiologi.
 • At kunne anvende digitale og innovative værktøjer til at undersøge og grafisk præsentere træningsfysiologisk data

 

Kompetencer:

I løbet af kurset opnår den studerende følgende kompetencer:

 • At kritisk analysere og vurdere effekten af forskellige træningsformer for en given idrætsudøver på baggrund af videnskabelig litteratur.
 • At kunne vurdere en idrætsudøvers behov for forskellige typer af træning.
 • At kunne vurdere fysiologiske mekanismer der ligger til grund for ændringer i præstationsevne i forbindelse med aerob og anaerob træning, samt kombineret træning.
 • At kunne forholde sig kritisk til træningsfysiologisk litteratur, samt vurdere og perspektivere eksperimentelt arbejde i forhold til denne.
 • At kunne opsætte relevante problemstillinger og hypoteser, samt at kunne diskutere dem i relation til den eksisterende træningsfysiologiske viden.

Forelæsninger, gruppetimer og projektbaseret arbejde.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Kendskab til humanfysiologi og arbejdsfysiologi er en fordel (fx kurserne i arbejdsfysiologi på bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet).

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

De studerende arbejder under kurset i grupper - i relation hertil arbejdes med peer-feedback og kollektiv feedback.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen på baggrund af projektsynopse (med inddragelse af litteratur uden for pensum) udarbejdet i grupper af 2-3 studerende.

Den mundtlige prøve varer 25 og 30 min (inkl. votering) ved henholdsvis 2 og 3 studerende i gruppen. Dette omfatter ca. 10 min præsentation af projekt efterfulgt af diskussion med inddragelse af pensum.

Projektsynopsen skal afleveres senest 7 dage før den mundtlige eksamen og er obligatorisk for at gå op til den mundtlige eksamen.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som den ordinære. Den studerende genafleverer synopsen senest 7 dage før den mundtlige re-eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 153
 • Praktiske øvelser
 • 9
 • Eksamen
 • 20
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEB23013U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
C
Kapacitet
80
Der kan være færre pladser, hvis du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Morten Hostrup   (8-716c7377787679744472697c77326f7932686f)
 • Jens Bangsbo   (8-6e6665726b7766734472697c77326f7932686f)
Gemt den 19-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students