Idræt, krop og medier

Kursusindhold

Modulet sætter fokus på udvalgte sociologiske perspektiver for at belyse relationen mellem forskellige kropskulturer og medier. Kropskulturers altafgørende betydning i det vestlige moderne samfund, og (idræts-)kroppens præsentation i forskellige medier fortolkes gennem udvalgte sociologiske teoretikere for at forstå disse i en samfundsmæssig kontekst.

Emner som optimering af kroppe (the quantified self), selvfremstilling (technologies of the self) og digitalisering vil være til diskussion, samt hvordan kroppe som fænomen kan forstås.

Nyere sociale mediers betydning for kropskulturer, herunder træning og sportsfællesskaber samt kropsidealer, er centralt gennem en teoretisk forståelse for ’idræt, krop og medier’ relateret til blandt andet køn, klasse og alder.

Der sigtes efter at skabe (selv)refleksion over digitaliseringens betydning for samfund og individ gennem en kritisk tilgang til blandt andet den dominerende kommunikation gennem sociale medier, præsentation af digitale data og etiske værdier i relation til idræt i en bred forstand.

Engelsk titel

Sport, Body and Media

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Målbeskrivelse

VIDEN:

Opnå viden om, samt teoretisk, metodisk og analytisk forståelse for, relationer mellem kropskulturer og medier i en samfundsmæssig kontekst.

KOMPETENCER:

Opnå kompetencer til at overføre og anvende denne viden til aktuelle diskussioner og problemstillinger i det danske samfund gennem konkrete praksiseksempler.

FÆRDIGHEDER:

Opnå færdigheder i at identificere relevante problemstillinger, som omhandler kropskulturer og medier.

Opnå færdigheder i at benytte teoretiske sociologiske tilgange og tilgængelig information for at beskrive og analysere emnet samt at perspektivere/diskutere hypoteser og resultater i forhold til den eksisterende viden.

Forelæsninger, diskussioner, gruppeopgaver og studenterfremlæggelser

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Idræts- og bevægelseskultur og Idræt før, nu og i fremtiden eller tilsvarende.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Skriftlig feedback fra underviser på den ene obligatoriske opgave, og peerfeedback på den anden skriftlige opgave. Mundtlig feedback i vejledning.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Løbende
Prøveformsdetaljer
Skriftlig hjemmeopgave med selvvalgt samfundsrelevant problemstilling i relation til kurset, som udarbejdes løbende gennem kurset.
Der skal anvendes et teoretisk perspektiv fra kursets litteratur og en passende metodisk tilgang i besvarelsen.
Maks. 10 sider (á 2400 anslag inkl. mellemrum, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag).
Krav til indstilling til eksamen

To obligatoriske skriveøvelser udarbejdes i mindre grupper i løbet af kurset. Øvelserne skal være godkendt for, at den studerende kan gå til eksamen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Den obligatoriske skriveøvelse skal være godkendt senest 2 uger inden reeksamen.

Godkendte øvelser kan genanvendes.

Reviderede versioner af tidligere bedømte afleveringer kan genbruges ved reeksamen.

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Holdundervisning
 • 12
 • Forberedelse (anslået)
 • 121
 • Øvelser
 • 16
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 40
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEB19005U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
B1 og A2
B1: Mandag kl. 10-12 og A2: Tirsdag kl. 10-12
Kapacitet
30
Der kan være færre pladser, hvis du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Maria Hybholt   (13-766a7b726a3771826b7178757d497c7e776d37747e376d74)
Gemt den 20-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students