Arbejdsfysiologi 1 - kredsløb og energiomsætning

Kursusindhold

Respiration, kredsløb og muskulær energiomsætning i hvile og under arbejde samteffekter af træning. 

Engelsk titel

Exercise Physiology 1 – The Cardiovascular System and Muscle Metabolism

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Målbeskrivelse

Viden
Kredsløb: Har kendskab til hjertets mekaniske og elektriske funktion. Kan analysere årsagssammenhænge i forhold til regulering af blodtryk, vaskulær resistans og hjertets minutvolumen i hvile og under arbejde, herunder betydningen af det autonome nervesystem. Kan forklare hvordan ilt transporteres fra lungerne til blodet og optages i væv og hvordan blodgennemstrømning til forskellige væv reguleres i hvile og under arbejde, samt effekterne af træning.

Respiration: Kan beskrive gasudveksling fra atmosfære via alveolerne til arterieblod, CO2 og O2 transport i blodet, diffusion mellem blod og mitokondrier. Kan forklare betydningen af centrale og perifere kemoreceptorer for åndedrætsregulering og kan analysere, hvilke faktorer der påvirker respirationen i hvile og under arbejde. Kan redegøre for effekterne af træning på respiration.

Muskulær energiomsætning: Kan analysere og vurdere arbejdsintensitents betydning for aerob og anaerob energiomsætning. Kender metoder til vurdering af aerob og anaerob energiomsætning, samt forstår effekterne af træning.


Færdigheder
Den studerende opnår basal-, arbejds- og træningsfysiologisk viden, samt forståelse for hvordan den omsættes til praksis. Desuden opnå den studerende kendskab til, hvordan energiomsætning kan kvantificeres.

Kompetencer
Den studerende vil opbygge kompetencer ifht. at kunne forstå, anlaysere og diskutere arbejdsfysiologiske forhold. Desuden udvikles evnen til kort og præcist at besvare humanfysiologiske spørgsmål.

Forelæsninger, gruppetimer og obligatorisk øvelseskursus.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Kendskab til cellulær metabolisme anbefales

Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

På kurset gives direkte feedback på øvelsen i måling af iltoptagelse. Desuden er der ugentligt gruppetimer med mulighed for peerfeedback samt underviserinteraktion i forbindelse med opgaveløsning.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig stedprøve.

Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at bruge lommeregner.

 

Da eksamen afholdes som ITX-eksamen, stiller KU’s eksamenshus computere med lommeregner til rådighed. Studerende må ikke medbringe deres egen lommeregner.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 137
 • Praktiske øvelser
 • 4
 • Projektarbejde
 • 20
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEB19000U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
C
Skemagruppe C + A eller B
Kapacitet
125
Der kan være færre pladser, hvis du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Ylva Hellsten   (9-7d6c697070777869724472697c77326f7932686f)
 • Jens Bangsbo   (8-6d6564716a7665724371687b76316e7831676e)
Gemt den 16-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students