Lineær algebra i de matematiske fag (LinAlgMat)

Kursusindhold

Lineær algebra med fokus på løsning af lineære ligningssystemer ved Gauss-elimination, matricer og deres aritmetik, determinanten, reelle og komplekse vektorrum, lineære afbildninger, baser for vektorrum og matrixrepræsentation af lineære afbildninger, indre produkt og ortogonalitet, spektralsætninger og hermitiske former.

Engelsk titel

Linear Algebra in the Mathematical Sciences (LinAlgMat)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi
Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi

Målbeskrivelse

Viden: At kende de begreber og emner, som er omtalt under kursusindholdet

Færdigheder: At beherske fundamentale begreber i lineær algebra så som løsning af lineære ligningssystemer ved Gauss-elimination; matrixregning, inklusive bestemmelse af invers matrix; udregning af determinant; bestemmelse af baser for vektorrum og matricer for lineære afbildninger mellem disse samt koordinatskift; bestemmelse af egenværdier og egenrum for lineære afbildninger; Gram-Schmidt-ortogonalisering.

Kompetencer: Identificere og løse almene lineære problemer; finde baser og bestemme dimension; udføre og udnytte basisskift; finde ortonormale baser bestående af egenvektorer for selvadjungerede reelle og normale komplekse lineære afbildninger; følge og gengive matematiske argumenter inden for kursets emneområde og opstille beviser for simple sætninger.

Forelæsninger samt enkelt- og/eller gruppeaktiviteter med vejledning i 7 uger: 210 min. forelæsning [for], 180 min. klasseundervisning [klasse], 90 min. kursusspecifik studiecafé [studiecafe], 90 min. regn selv med konsulenter [regn selv] pr. uge.

Introduktion til matematik (MatIntro) eller tilsvarende.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Afsluttende 3 timers skriftlig prøve vægtes 70 %.
Aflevering af 6 opgavesæt, hvoraf de 4 bedste tæller 30%. Det er ikke obligatorisk at aflevere opgaverne, men ikke afleverede sæt tæller 0 point.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Skriftlige hjælpemiddler tilladt.
Elektroniske hjælpemidler som lommeregnere eller computere kun tilladt i de sidste 90 minutter.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer.
Reeksamen

Tre timers skriftlig prøve.

Skriftlige hjælpemiddler tilladt.
Elektroniske hjælpemidler som lommeregnere eller computere kun tilladt i de sidste 90 minutter.

Efter prøven udregnes to pointtal - ét hvor den skriftlige prøve tæller 100% og ét hvor den skriftlige prøve tæller 70% og opgaverne som er afleveret i løbet af kurset tæller 30%. Den endelige karakter baseres på den af de to pointtal som er højest.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre, at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24,5
 • Forberedelse (anslået)
 • 147
 • Teoretiske øvelser
 • 31,5
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206,0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NMAB10006U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ingen begrænsning – medmindre du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Institut for Matematiske Fag
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Fabien Pazuki   (7-6e7869827d73714875697c7036737d366c73)
Gemt den 15-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students