Analyse 0 (An0)

Kursusindhold

 • Funktioner fra flere variable ind i flere variable: kontinuitet og differentiabilitet.
 • Ekstremumsundersøgelse for funktioner af flere variable
 • Riemannintegralet
 • Kurveintegraler
 • Stamfunktionsproblemet i flere variable
 • Indledende vektoranalyse
Engelsk titel

Analysis 0 (An0)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik

Bacheloruddannelsen i fysik

Bacheloruddannelsen i matematik

Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi

Målbeskrivelse

Viden:

 • Kende en række klassiske uligheder om de elementære reelle funktioner, og kunne anvende disse rutinemæssigt i nye sammenhænge.
 • Kende en række klassiske grænseværdiresultater om de elementære reelle funktioner, og kunne anvende disse rutinemæssigt i nye sammenhænge.


Færdigheder:

 • Kunne håndtere den matematiske analyses grænseværdibegreb med håndværksmæssig sikkerhed, og kunne opstille nye definitioner ved hjælp at grænseværdibegrebet.
 • Kunne udvise mundtlig sikkerhed i omgang med definitioner og beviser fra matematisk analyse, og beherske mundtlig fremstilling med hensigtsmæssig tavleunderstøttelse.
 • Kunne udlede hovedsætningerne om kontinuerte funktioner og kunne anvende dem rutinemæssigt til at vise simple eksistens-resultater.
 • Kunne forbinde differentiabilitetsbegreber i flere variable med lineær algebra, herunder at kunne gennemføre ekstremumsundersøgelser i flere dimensioner ved diagonaliseringsmetoder.
 • Kunne udvikle Riemann-integralet i såvels dets simple form som i variationer (kurveintegraler, planintegraler).
 • Kunne redegøre for sammenhængen mellem variationer af Riemann-integralet og variationer af stamfunktionsbegrebet, og at kunne udregne konkrete integraler ved hjælp af disse sammenhænge, f.eks. i form af potentialer, reduktion til simple Riemann-integraler, og brug af Greens sætning i planen.


Kompetencer:

 • Kunne analysere problemstillinger fra den flerdimensionale matematiske analyse, herunder at kunne vurdere relevansen af differential- og integralregning i konkrete sammenhænge.

5 timers forelæsning og 5 timers øvelser per uge i 7 uger.

Introduktion til matematik (MatIntro), Lineær Algebra (LinAlg)

Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Skriftlig feedback i form af en kommenteret rettelse af de
obligatoriske opgaver.

Mundtlig feedback løbende i opgaveregningstimerne, som respons på den
studerendes bidrag til opgaveregningsforløbet,

Detaljeret feedback  på den mundtlige eksamen.  

 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter (30 minutter forberedelse)
Krav til indstilling til eksamen

Det er et krav for at deltage, at to ud af de tre opgavesæt fra kurset er godkendt og gyldige.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler er tilladte under forberedelsen

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Det er et krav for at deltage i reeeksamen at to ud af tre opgavesæt fra kurset er godkendte og gyldige. Hvis opgavesættene ikke blev godkendt i det ordinære kursusforløb, kan de (revideres og gen)afleveres til bedømmelse så de er godkendt senest tre uger før første dag i reeksamensperioden.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre, at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Forberedelse (anslået)
 • 135
 • Teoretiske øvelser
 • 35
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NMAA09041U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ingen begrænsning – medmindre du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Institut for Matematiske Fag
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ernst Hansen   (8-6a776d6673786a73457266796d33707a336970)
Telefon 35 32 07 73, kontor 04.3.13
Gemt den 14-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students