Statistik for biokemikere (StatBK)

Kursusindhold

Beskrivende statistik, normalfordelingen, analyse af en og to stikprøver, variansanalyse, lineær og ikke-lineær regression, introduktion til R.

Engelsk titel

Statistics for Biochemistry (StatBK)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi
Bacheloruddannelsen i fysik

Målbeskrivelse

Viden:

 • Kendskab til de statistiske grundbegreber: statistisk model, estimation, konfidensintervaller, hypotesetest, prædiktion, modelkontrol
 • Kendskab til multiple test
 • Kendskab til effekten af datatransformationer
 • Kendskab til forskellige måder at organisere data på samt datatyper


Færdigheder:

 • Opsummere og visualisere data
 • Opstille biokemisk relevante statistiske modeller hvor en eller flere faktorer kan påvirke en observabel størrelse.
 • Analysere et datamateriale med statistiske modeller og fortolke resultaterne. Herunder hører at kunne transformere data (hvis relevant), estimere og lave konfidensintervaller for parametrene i modellen og at kunne udføre og fortolke resultaterne af formelle test
 • Validere modeller og modelforudsætninger (modelkontrol)
 • Anvende programmet R til analyser (herunder fortolke output i relation til ovenstående mål) og dokumentation af analyser i form af R-filer


Kompetencer:

 • Udføre statistiske analyser på givne datasæt og vurdere analysens validitet
 • Fortolke statistiske modeller og de indgående parametre, herunder hovedeffekter og vekselvirkninger i variansanalysemodeller og koefficienterne i regressionsmodeller
 • Fortolke estimater, hypoteser, hypotesetest, konfidens- og prædiktionsintervaller og formidle resultaterne med korrekt fagsprog
 • Vurdere resultaterne af simple statistiske analyser af biokemisk relevans og vurdere validiteten af analyserne

 

5 timers forelæsninger og 5 timers øvelser om ugen i 7 uger.

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv

Skriftlig: I forbindelse med obligatoriske projekter

Kollektiv: Opfølgning på de dele af de obligatoriske projekter som viste sig at være svære for mange studerende (hvis der er sådanne dele af opgaverne)

Mundtlig: Ved aktiv deltagelse i øvelsestimer

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
De studerende skal bruge computer med R til eksamen
Krav til indstilling til eksamen

Godkendelse af obligatorisk projekt.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som den ordinære eksamen.

Hvis det obligatoriske projekt ikke er godkendt under kurset skal det afleveres senest tre uger før begyndelsen af reeksamensugen. Det skal godkendes inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Forberedelse (anslået)
 • 107
 • Teoretiske øvelser
 • 35
 • Projektarbejde
 • 25
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NMAA08015U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ingen begrænsning – medmindre du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Institut for Matematiske Fag
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Helle Sørensen   (5-6e6b72726b4673677a6e34717b346a71)
 • Lars Reiter Nielsen   (3-707672447165786c326f7932686f)
Gemt den 15-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students