Uorganisk kemi 2 (KemiU2)

Kursusindhold

 • Kvalitativ analyse,
 • uorganisk stofidentifikation,
 • metallers kemi i vandig opløsning,
 • anvendelse af personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr,
 • støkiometri,
 • uorganisk kemisk nomenklatur,
 • syrer/base-, fældnings- og kompleksdannelsesligevægte,
 • elektrokemi,
 • kompleksforbindelsers isomeri,
 • bæredygtig afskaffelse af metalholdigt affald.
Engelsk titel

Inorganic Chemistry 2 (KemiU2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioteknologi

Bacheloruddannelsen i kemi

Målbeskrivelse

Efter kurset har den studerende viden om:

 • grundtrækkene af udvalgte metallers kemi i vandig opløsning

 

Efter kurset har den studerende færdigheder i at:

 • anvende regler for nomenklatur af simple uorganiske forbindelser
 • opstille relevante udtryk for ligevægte herunder syre/base-, kompleksdannelses- og opløselighedsligevægte og på baggrund heraf beregne koncentrationen af de involverede species
 • beregne ligevægtskonstanter og standardelektrodepotentialer ud fra relevante standardelektrodepotentialer og ligevægtskonstanter
 • udføre simple kvalitative eksperimenter i bæredygtig semimikromålestok
 • anvende relevante, personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr
 • beskrive vekselvirkningen mellem metalioner og ligander under anvendelse af begrebet hård/blød

 

Efter kurset har den studerende kompetencer til selvstændigt at:

 • diskutere isomeriforhold i koordinationsforbindelser

Videoforelæsninger, regneøvelser og laboratorieøvelser

Der henvises til Absalon

Indholdet af kurset KemiU1 forudsættes bekendt

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Løbende skriftlig og individuel mundtlig feedback på laboratorieøvelsesrapporter og ugentlige afleveringsopgaver

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen
 1. Alle 8 laboratorieøvelser skal være gennemført og tilhørende rapporter godkendt.
 2. Mindst 5 hjemmeopgavesæt skal være afleveret og godkendt.

 

 

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt
 • Molekylebyggesæt og lommeregner tilladt, dog ikke en lommeregner der kan kommunikere med andre i lokalet eller udenfor.
 • Hvis ITX: KU’s eksamenshus stiller computere med lommeregner til rådighed. Studerende må ikke medbringe deres egen lommeregner.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Der kan ikke ses bort fra krav om beståede laboratorieøvelser, og studerende, der ikke opfylder kravet, skal derfor følge kurset igen i det kommende studieår

Godkendte laboratorieøvelser er gyldige i 2 år og kan genbruges ved sygdom eller reeksamen

Har den studerende bestået 1. del af kravet men ikke 2. del, skal manglende hjemmeopgavesæt afleveres senest 3 uger før reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 103
 • Teoretiske øvelser
 • 32
 • Praktiske øvelser
 • 64
 • E-læring
 • 3
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NKEB13005U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
Undervisningen spreder sig ud over skemagruppe A og C
Kapacitet
Ingen begrænsning – medmindre du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience
Udbydende institut
 • Kemisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anders Rørbæk Døssing   (7-687377776d726b44676c6971326f7932686f)
Gemt den 14-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students