Anvendt matematik for kemikere (AnvMatKem)

Kursusindhold

Grundlæggende matematiske metoder anvendt på kemiske problemstillinger. Kurset er emnemæssigt delt op i tre moduler.

Modul 1: Lineær algebra

Vektorer og matricer, løsning af lineære ligningssystemer, permutationer og determinanter, bestemmelse af egenvektorer og tilhørende egenværdier for matricer. Basal Hückel teori gennemgås som eksempel på anvendelse.


Modul 2: Differentialligninger

Første ordens differentialligninger og reaktionskinetik. Anden ordens differentialligninger med konstante koefficienter, den harmoniske oscillator og den kvantemekaniske beskrivelse af en partikel i en boks. Laplaceoperatoren og Laplaceligningen. Fouriertransformation med eksempler fra krystallografi og spektroskopi.

Modul 3: Sandsynlighedsregning og statistik

Sandsynlighedsregning. Sandsynlighedsfordelinger. Bayes teorem og betingede sandsynligheder. Statistik og lineær regression.

Engelsk titel

Applied Matematics for Chemists (AnvMatKem)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i nanoscience
Bacheloruddannelsen i matematik
Kandidatuddannelsen i bioteknologi med sidefag

Målbeskrivelse

Kurset overordnede formål er at anvende matematik på kemiske problemstillinger. Når den studerende er færdig forventes den studerende at kunne

Viden:

 • beskrive simple problemstillinger indenfor kemi ved hjælp af matematik,
 • opskrive og reformulere simple matematiske modeller,
 • udvise overblik over grundlæggende matematiske begreber og teorier,
 • udvise overblik over grundlæggende begreber indenfor statisktisk databehandling.


Færdigheder:

 • bearbejde og analysere data,
 • udføre grundlæggende udregninger med matricer og vektorer,
 • anvende en række grundlæggende beregningsmæssige teknikker til kemiske problemstillinger.


Kompetencer:

 • analysere simple problemstillinger indenfor kemi med en matematisk indgangsvinkel,
 • analysere et datamateriale med statistiske modeller og fortolke resultaterne.

Forelæsninger, e-læring og opgaveregninger. Aflevering af regneopgaver.

Bliver oplyst på Absalon

Indholdet af de første to blokke af nanoscience- eller kemistudiet, specielt MatIntroKem, forudsættes bekendt.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

2 ud af 3 afleveringsopgaver skal godkendes.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Mundtlig eksamen på 30 minutter uden forberedelsestid.

Ikke-godkendte afleveringsopgaver skal være afleveret senest 3 uger før reeksamen og de skal være godkendt senest 2 uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 118
 • Teoretiske øvelser
 • 63
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NKEB13004U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
B
Kapacitet
Ingen begrænsning – medmindre du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience
Udbydende institut
 • Kemisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Thorsten Hansen   (8-7e72797c7d7e6f784a6d726f7738757f386e75)
Underviser

Thorsten Hansen
Jan Rossmeisl

Gemt den 15-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students