Eksperimentelt kursus i almen kemi (EksAlmKem)

Kursusindhold

Eksperimentelle øvelser i kemi i vandige øpløsninger, stofidentifikation og rotationsøvelser i kinetik, ekstraktion, kromatografi , indledende sikkerhedskursus

Engelsk titel

Experimental Course in General Chemistry (EksAlmKem)

Målbeskrivelse

Kompetencer
• demonstrere god laboratoriepraksis og evne til at vurdere sikkerhedsaspekter ved arbejde i et kemisk laboratorium 
• tolke en øvelsesforskrift (vejledning) og sætte sig ind i anvendelsen af beskrevet laboratorieudstyr samt udføre det beskrevne eksperimentelle forløb 

Færdigheder
• anvende kvantitative laboratoriemetoder til massebestemmelse (vejning) og væskerumfangsmåling (pipettering, titrering) foruden pH-bestemmelse og spektrofotometri samt kvalitativt vurdere fejlkilder 
• anvende kvalitative laboratoriemetoder til analyse for bestemte kemiske forbindelser eller grupper af kemiske forbindelser
• Indledende risikovurdering
• planlægning og evaluering af eksperimenter og rapportskrivning. 

Viden
kinetik, ekstraktion, kromatografi, stofidentifikation 

Eksperimentelle øvelser samt enkelte forelæsninger, 2 x 4.5 timer pr uge i 6 uger

Angives på absalon siden

Mundtlig
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
80% fremmøde med aktiv deltagelse samt godkendelse af ni rapporter som vægtes lige.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere
Reeksamen

Godkendte dele af den ordinære eksamen gentages ikke. Ikke godkendt fremmøde erstattes af en 30 min. mundtlig prøve. Ikke godkendte rapporter genafleveres senest en uge før reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 146
 • Praktiske øvelser
 • 54
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NKEB10001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17) , B og C
1A, 1B eller 1C efter den studerendes eget valg
Kapacitet
10
Der kan være færre pladser, hvis du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience
Udbydende institut
 • Kemisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mikael Bols   (4-64716e7542656a676f306d7730666d)
Gemt den 20-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students