Modul 3: Naturen som træningsmiljø, uderehabilitering og friluftsaktiviteter

Kursusindhold

De seneste år har vist, at naturen spiller en vigtig rolle for menneskers fysiske, mentale og sociale sundhed. Kurset ser på, hvordan naturen kan indgå som ramme og medspiller i rehabilitering og i forhold til rekreative aktiviteter.

Kurset har fokus på, hvordan naturmiljøer kan indgå i rehabiliteringen af borgere som led i genoptræning efter sygdom eller svækkelse (ude-rehabilitering). Denne del af masteruddannelsen har en særlig praksisrelation, hvor der arbejdes med grundlæggende træningselementer som styrke-og konditionstræning, balancetræning samt funktionsrettet træning i naturmiljøer. Ligeledes vil kurset beskæftige sig med, hvordan rekreative ude-aktiviteter for borgere med funktionsnedsættelse kan styrke den samlede sundhed.

Engelsk titel

Module 3: Nature as an Environment for Exercises, Outdoor Rehabilitation and Recreation

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

Målbeskrivelse

Ved afslutning af kurset forventes den studerende at have følgende:

Viden:

 • Viden om sammenhæng mellem naturen og mennesker sundhed
 • Viden om tilpasning af fysiske aktivitet og grundlæggende målemetoder af fysisk kapacitet
 • Kende til definitioner og væsentlige begreber inden for og rehabilitering
 • Have forståelse for brug af friluftaktiviteter med et socialt og pædagogisk formål

Færdigheder:

 • Finde frem til og inddrage relevante forskningsstudier om uderehabilitering
 • Inddrage egen viden og erfaring til at udvikle fysisk træning
 • Kunne udvikle rekreative aktiviteter i forskellige naturmiljøer

 

Kompetencer:

 • Gennemføre tilpassede aktiviteter inden for uderehabilitering og efterfølgende reflektere over egen rolle og deltagernes reaktioner.
 • Gennemføre basale friluftsaktiviteter med socialt og pædagogisk formål
 • Forstå og anvende relevante måleredskaber til evaluering af deltagernes udbytte af aktiviteterne
 • Kommunikere og samarbejde på tværs af fagligheder mht. at kvalificere aktiviteter i naturen og lade disse indgå i et forløb med et uderehabiliterende formål. 

2 Internater a 2 dage samt en enkelt kursusdag. De studerende forventes at indgå i projektarbejde i grupper

Relevant litteratur på dansk og engelsk og nordiske sprog indgår.

Dette kursus er ikke åbent for ordinære bachelor- og kandidatstuderende.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Løbende
Prøveformsdetaljer
Prøveform: I løbet af undervisningsperioden afleveres to opgaver, der indgår i den samlede bedømmelse (eksamen). I de to skriftlige opgaver skal den studerende demonstrere opfyldelse af målene for modulet.
Ved afslutningen af modulet bedømmes de to afleverede opgaver: bestået/ikke bestået. Der gives efterfølgende en mundtlig feedback.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

uge 25

Reeksamen

Såfremt den studerendes 2 afleverede eksamensopgaver (se under eksamenform) samlet set vurderes som ikke bestået, skal den studerende udarbejde nyt produkt. Der gives skriftlig feedback på de ikke-beståede opgaver. 

Kriterier for bedømmelse

De skriftlige afleveringer vurderes på baggrund af målbeskrivelserne for kurset. 

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Ekskursioner
 • 20
 • Projektarbejde
 • 158
 • Seminar
 • 5
 • Vejledning
 • 5
 • Total
 • 203

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGM20002U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
modul start i uge 17 og afslutning af undervisning uge 23 og eksamen i uge 24
Pris

15.000 kr

Kapacitet
20 studerende
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Henriette Busk   (4-6c696679446d6b72326f7932686f)
Underviser

Interne og externe undervisere

Gemt den 08-12-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students