Globale Geosystemer

Kursusindhold

Kurset giver en elementær indføring i udvalgte globale og regionale geosystemers opbygning, udvikling og funktion i et Global Change perspektiv, herunder både naturlige og menneskeskabte aspekter af Global Change.

Engelsk titel

Global Geographical Systems

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Målbeskrivelse

Viden om:

 • Systembetragtning af jordkloden
 • Pladetektonik og global geomorfologi
 • Marin cirkulation
 • Solens indstråling
 • Atmosfærisk cirkulation
 • Vand i atmosfæren
 • Klima- og plantebælter
 • Regionale klimafænomener
 • Regionale og lokale vejrfænomener
 • Jordbunden i globalt perspektiv
 • Fortidens og fremtidens klima
 • Klimasvingninger
 • Detektion af Global Change
 • Klimaændringens effekter på det marine og terrestriske miljø
 • Antropocæn og Global Change 
   

Færdigheder i at:

 • Redegøre for jordens overordnede pladetektonik og for hvordan jordens storskala morfologi, herunder bjergkæder og oceanbassiner dannes.
 • Redegøre for dannelsen af varme og kolde havstrømme og for processer der kontrollerer cirkulationen af oceanernes vand.
 • Redegøre for processer som kontrollerer sedimentationsforhold og kystudvikling og kunne forstå og beskrive, hvordan Global Change, herunder især et ændret havspejl og øvrige menneskeskabte forandringer påvirker disse processer.
 • Redegøre for de vigtigste (stor-skala) regionale klimafænomener og deres betydning for vejret på lokal og regional skala.
 • Redegøre for den globale fordeling af klima og plantebælter samt, hvorledes fordelingen er koblet til den globale cirkulation.
 • Redegøre for naturlige og menneskeskabte klimavariationer, herunder de processer der menes at have styret variationerne i Holocæn samt de processer der er vigtige til at forstå Antropocæn og fremtidens ændringer.
 • Redegøre for zonale og azonale jordbundsforhold og vurdere hvordan Global Change, herunder klimaændringer og menneskets brug af jorden påvirker jordbundsforholdene og en bæredygtig udvikling i jord-plantesystemet.

 

Kompetencer til at:

Vurdere og diskuterer landskaber og klimasystemers opbygning og udvikling samt mulige respons på Global Change.

Kurset undervises som en kombination af følgende elementer, hvoraf ingen er obligatoriske:
• Ugentlige forelæsninger mandage 10-12 og tirsdage 13-15, der streames live.
• Forelæsningerne gøres tilgængelige enten som optagelse eller som kommenteret (skriftligt eller mundtligt) PowerPoint lagt i Absalon.
• Ugentlig online samtale 1-2 timer med mulighed for spørgsmål til ugens temaer og øvelser (fredage om eftermiddagen).
• Efter aftale kan den sidste ugentlige online samtale erstattes med en hel ’fysisk’ eftermiddag on-site på Øster Voldgade 10, København.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformtik-uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 162
 • Øvelser
 • 14
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB24008U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
B
Kapacitet
100
Der kan være færre pladser, hvis du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mikkel Fruergaard   (3-706c69436c6a71316e7831676e)
Underviser

Mikkel Fruergaard
Guy Schurgers
Carsten Müller

Gemt den 03-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students