Samfundsmæssigt væsentlige stofstrømme (SVS) - version for gymnasielærere

Kursusindhold

Kurset giver en elementær indføring i samfundsmæssige vigtige stofstrømme herunder vand, kulstof, kvælstof, fosfor og tungmetaller. Kurset fokuserere på miljøforhold i et ressource- og reguleringsmæssigt perspektiv.

Engelsk titel

Biogeochemical Cycles & Impacts in Society (SVS)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Målbeskrivelse

Viden:

 • grundlæggende fysiske lovmæssigheder i stof- og energikredsløb
 • miljøgeokemi
 • vandkredsløb og vandforsyning
 • kulstofkredsløb
 • drivhuseffekt
 • klimaændringer
 • næringsstofkredsløb
 • tungmetalkredsløb
 • naturressourcer- og forvaltning
 • bæredygtighed


Færdigheder:

 • Redegøre for de grundlæggende fysiske lovmæssigheder i stof- og energikredsløb
 • Redegøre for drivhuseffekten, drivhusgasser, klimaændringer og den samfundsmæssige betydning og regulering af disse
 • Redegøre for vandkredsløbet og den samfundsmæssige betydning og regulering af dette
 • Redegøre for kulstofkredsløbet og den samfundsmæssige betydning og regulering af dette
 • Redegøre for næringsstofkredsløbet og den samfundsmæssige betydning og regulering af dette
 • Redegøre for tungmetalkredsløbet og den samfundsmæssige betydning og regulering af dette


Kompetencer:

Vurdere samfundsmæssige og naturvidenskabelige koblinger i centrale stofkredsløb i relation til de samfundsmæssige udfordringer i forvaltningen af væsentlige naturressourcer.

 

Kurset undervises som en kombination af følgende elementer, hvoraf ingen er obligatoriske:
• Ugentlige forelæsninger mandage 13-15 og tirsdage 13-15, der streames live.
• Forelæsningerne gøres tilgængelige enten som optagelse eller som kommenteret (skriftligt eller mundtligt) PowerPoint lagt i Absalon.
• Selvstændigt arbejde med materiale, herunder beskrevne øvelser.
• Ugentlig online samtale: 1-2 timer med mulighed for spørgsmål til ugens temaer og øvelser (fredage om eftermiddagen).
• Aflevering af to små projektopgaver med bedømmelse.

Se kursushjemmesiden på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformtik uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et spørgsmål blandt 50 i forvejen kendte spørgsmål. Prøven er uden forberedelse og kan afholdes online.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 164
 • Øvelser
 • 14
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB24005U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
B
Kapacitet
100
Der kan være færre pladser, hvis du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Bo Elberling   (2-70734e77757c3c79833c7279)
Gemt den 29-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students