Mineralogi – Geologiske miljøer og naturressourcer

Kursusindhold

Kurset består af tre integrerede dele: (1) De grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber for bjergartsdannende mineraler, (2) petrografisk beskrivelse og bestemmelse af mineraler og bjergarter ved mikroskopering, og (3) metamorfe bjergarters dannelsesforhold.

Engelsk titel

Mineralogy – Geological Environments and Natural Resources

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Målbeskrivelse

Viden

-Bjergartsdannende mineralers makroskopiske, mikroskopiske, strukturelle og kemiske karaktertræk.

-Krystallografi og krystaloptik.

-Grundlæggende teori om fasediagrammer.

-Petrografi og petrologi af metamorfe bjergarter.

-Introduktion af mineralressourcers udnyttelse, bæredygtighed og cirkulær økonomi.

-Gennemgang af analytiske instrumenter til identifikation af mineraler.

 

Færdigheder

-Beskrivelse og bestemmelse af de mest almindelige bjergartsdannende mineraler ud fra deres makroskopiske og mikroskopiske karaktertræk.

-Anvendelse af fagudtryk og praktiske færdigheder ved petrografisk mikroskopering af mineraler og bjergarter.

-Forståelse for de grundlæggende sammenhænge mellem mineralers kemiske og fysiske egenskaber og deres dannelsesmiljøer.

-Beskrivelse og bestemme af de mest almindelige typer af metamorfe bjergarter og deres dannelsesforhold.

-Anvendelse af digitale værktøjer til at visualisere minerals krystalstruktur.

 

Kompetencer

-Gøre rede for kemisk sammensætning og strukturel opbygning af de vigtigste bjergartsdannende mineraler.

-Kendskab til krystallografi og beskrivelse af symmetrien i krystaller.

-Beskrivelse af mineraler og bjergarter ved hjælp af polarisationsmikroskopi.

-Anvendelse af grundlæggende begreber fra termodynamik og tolkning af fasediagrammer.

-Beskrivelse af metamorfe bjergarter og deres overordnede tektoniske dannelseforhold.

-Forståelse for metamorfe mineralselskaber som funktion af udgangsbjergartens sammensætning.

-Indblik i vigtigheden af geologiske resourcer for samfundet, samt problemstillinger vedrørende minedrift, miljøpåvirkning, cirkulær økonomi og geopolitik.

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon. De studerende udarbejder desuden løbende i undervisningen en portefølje. Porteføljen består af et kort resumé for hver forelæsning og øvelsestime, samt en fagordbog, hvor de beskriver fem fagtermer for hver forelæsning.

Se Absalon for kursuslitteratur.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et spørgsmål og eksamineres uden forberedelse.
Krav til indstilling til eksamen

En forudsætning for at kunne gå til eksamen er godkendelse af portefølje.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Hvis indstillingskravet ikke er opfyldt skal portefølje genafleveres 2 uger inden reeksamen og godkendes.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 150
 • Øvelser
 • 28
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB23001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
C
Kapacitet
55
Der kan være færre pladser, hvis du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Kristoffer Szilas   (4-71787980466f6d7434717b346a71)
Gemt den 16-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students