Anvendt geofysik i geoscience

Kursusindhold

Kurset gennemgår det basale teoretiske grundlag for og praktisk anvendelse af geofysiske metoder, som finder bred anvendelse indenfor geologi, geofysik, naturgeografi og i et vist omfang indenfor arkæologi. Der vil være særligt fokus på seismik, geolektrik, georadar, magnetik og gravimetri.

Ved en række forelæsninger gennemgås de grundlæggende principper og det teoretiske grundlag for de forskellige geofysiske metoder. I første halvdel af kurset gennemføres tre dages ekskursion til Odsherred, hvor forskellige geofysiske metoder introduceres og anvendes i felten. Gennem praktiske øvelser introduceres metodiske principper og der oparbejdes erfaring med fortolkning af geofysiske data. De geofysiske data, som blev indsamlet under feltarbejdet, integreres i de praktiske øvelser.

Kursets mål er, at den studerende ved kursets afslutning har opnået en basal indsigt i elementære geofysiske metoder, som gør den studerende i stand til at kunne udvælge og anvende elementære geofysiske metoder samt kritisk at kunne evaluere datakvalitet og datas tolkningspotentiale.

Den studerende forventes at kunne forklare og sammenholde de forskellige geofysiske metoders elementære teoretiske grundlag og anvendelser. Gennem kurset opnår den studerende teoretiske og praktiske færdigheder, som gør den studerende i stand til at gennemføre basale anvendelser af geofysiske metoder.

Engelsk titel

Applied Geophysics in Geoscience

Uddannelse

Bacheloruddannelse i Geologi-Geoscience

Målbeskrivelse

Viden

Elementær teoretisk baggrund og anvendelsesprincipper for seismik, geoelektrik, georadar, magnetik og gravimetri.

Centrale metoder og principper til evaluering af indsamlede data og deres fortolkningspotentiale.

 

Færdigheder

Beskrive den grundlæggende teoretiske baggrund og anvendelse af elementære geofysiske metoder.

Foretage elementære geofysiske opmålinger i felten.

Foretage en grundlæggende analyse af geofysiske data, herunder vurdere elementære statistiske usikkerheder.

Kvantificere geofysiske parametre på baggrund af geofysiske data.

Opstille en geofysisk jordmodel og foretage en geologisk fortolkning baseret på geofysiske data.

Anvende metoder til digitalisering og præsentation af de geofysiske data og modeller.

 

Kompetencer

Forklare baggrund og anvendelse af elementære geofysiske metoder.

Forklare forskellige geofysiske metoders anvendelsesmuligheder.

Sammenholde forskellige geofysiske grundlag og anvendelser.

Forklare geofysiske metoders anvendelse i bæredygtig udnyttelse af grundvandsressourcer og råstoffer.

Udvælge relevante geofysiske parametre til opstilling af jordmodeller.

Præsentere geofysiske jordmodeller vha. rumlige grafiske værktøjer

Undervisningen foregår ved forelæsninger og praktiske beregningsøvelser. Ekskursion og feltarbejde er en central del af kurset, og indsamlede data benyttes ved de efterfølgende øvelser.

Se Absalon for kursuslitteratur.

Det anbefales, at den studerende har fulgt 1. år af uddannelsen i Geolog-Geoscience eller har opnået tilsvarende kompetencer inden for rumlig kortlægning, databehandling og beskrivelse af fysiske systemer fra andre, tilgrænsende uddannelser (Fysik eller Geografi-Geoinformatik).

Ekskursionsdage afholdes som enkeltdage i felten uden overnatning. Transport til og fra feltlokalitet foregår i lejet bus. De studerende forventes at tage del i pakning af udstyr til feltdagene.

Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Kombineret individuel og kollektiv feedback i forbindelse med øvelser.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et spørgsmål, til pensum og eksamineres uden forberedelse.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 114
 • Øvelser
 • 28
 • Feltarbejde
 • 36
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB21021U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
C
Kapacitet
55
Der kan være færre pladser, hvis du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lars Ole Boldreel   (3-6f7265436c6a71316e7831676e)
Gemt den 19-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students