Bæredygtig naturressourceforvaltning

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i natur- og samfundsvidenskabelige aspekter af naturressourceforvaltning, idet der særligt lægges vægt på begreber som ’naturressourcer’, ’bæredygtighed’ og ’bæredygtig udvikling’.

Naturressourceforvaltning anskues ud fra såvel en termodynamisk som en miljø-etisk og en miljø-økonomisk vinkel. Der fokuseres særligt på forvaltning af knappe naturressourcer, som fx energiressourcer, og på klimaproblemstillinger.

Med udgangspunkt i lærebøger og artikler opbygges en teoretisk forståelse af naturressourceforvaltning, som sideløbende anvendes på konkrete cases.

Engelsk titel

Sustainable Natural Resource Management

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Målbeskrivelse

Viden:

Termodynamikkens 1. og 2. lov i relation til bæredygtig udnyttelse af naturressourcer, bæredygtig forvaltning af energiressourcer, nationalt og globalt, energiforbrug og klimaændringer, miljø- og økologisk økonomiske grundbegreber, værdisætning af miljø, miljø- og klimaetik.


Færdigheder:

 • redegøre for basale biofysiske lovmæssigheder af relevans for forvaltningen af naturressourcer.
 • redegøre for elementære miljø-økonomiske begreber i relation til forvaltning af naturressourcer.
 • redegøre for kausale sammenhænge mellem miljøproblemer og biofysiske og miljø-økonomiske faktorer.
 • redegøre for sammenhænge mellem miljøproblemer og biofysiske og miljø-økonomiske faktorer.


Kompetencer:

Analysere bæredygtigheden af forskellige naturressourceforvaltningstiltag

Vurdere bæredygtigheden af politiske forslag til grøn omstilling

Anvende resultater, metoder og data i forbindelse med naturressourceforvaltningsproblemstillinger

Forstå og analysere stof- og energistrømme i en socio-økologisk sammenhæng

 

Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.

Kurset er identisk med NGEB10001U Bæredygtig naturressourceforvaltning.
Det er ikke tilladt at bestå begge kurser.

Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde miljøgeografi.

Mundtlig
Kollektiv

Undervisningen er i høj grad baseret på diskussioner af kursets temaer. Ved aktiv deltagelse i diskussionerne får den studerende feedback på sin indsigt og overvejelser af underviser og andre studerende

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et blandt 16 i forvejen kendte spørgsmål og eksamineres efter 20 minutters forberedelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 164
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB20002U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
C
Kapacitet
25
Der kan være færre pladser, hvis du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Martin Rudbeck Jepsen   (3-7c81794f78767d3d7a843d737a)
Gemt den 19-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students