Byplan studio – Strategi og design 2

Kursusindhold

Byplan Studio 1 og 2 er to sammenhængende projektbaserede studiokurser som forbereder den studerende til bachelorprojekt i landskabsarkitektur og bydesign.

Gennem begge kurser arbejder vi med et projektområde som kan være en del af en kommune, en bydel, et havneområde, et kvarter e.l. I samarbejde med lokale aktører undersøger vi problemstillinger og udfordringer og foreslår løsninger, der spænder fra vision og strategi til konkrete designforslag.

I byplan studio 2 arbejder vi f.eks. med digital 3D model (Rhino), rumlig analyse og skitsering, brug af referenceprojekter, designgudelines, brugergrupper, planchedesign, og ikke mindst at gennemføre et større designprojekt i by- og byrumsskala og udarbejde en lokalplan for det.

Forelæsninger og litteratur understøtter årets case og opgave.

Vi tager på en international 3-dages studietur i starten af kurset.

 

Engelsk titel

Urban Planning Studio 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

Kursets hovedformål er at den studerende lærer

 • at forstå hvordan visioner og strategier kan konkretiseres gennem designforslag i mindre skala
 • at udarbejde sådanne designforlag
 • at udarbejde en Lokalplan som omfatter eget designforslag

 

Efter at have gennemgået kurset, har den studerende følgende

Viden:

 • at kende de lovgivningsmæssige rammer for at udøve landskabsarkitektur, planlægning og bydesign
 • kendskab til metoder og redskaber til ideudvikling og udvikling af konkrete løsninger
 • kendskab til redskaber til visualisering og formidling af egne faglige ideer

 

Færdigheder:

 • at kunne udarbejde konkrete designforslag til byrum på baggrund af en problembeskrivelse, vision og strategi
 • at kunne anvende relevant teori og viden til at belyse og underbygge projektforslag
 • at kunne anvende relevante metoder og redskaber til skitsering og visualisering af problemstillinger og løsningsforslag
 • at kunne omsætte designforlag til en lokalplan

 

Kompetencer:

 • at kunne anvende både viden og værdier i designprocesser, at kunne argumentere for valg, og reflektere over egne og andres designforslag. 

Kurset er studiobaseret og projektarbejde foregår i grupper. Kurset indeholder to hovedopgaver: et designforlag på by/byrumsniveau med flere nedslag samt udarbejde en lokalplan der omfatter forslaget. Projektarbejde og vejledning suppleres af øvelser, peer-feedback, forelæsninger, gæsteforelæsninger, studiebesøg.

Kompendium samt materiale på Absalon.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, inden eksamensugen
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtligt eksamination af projektopgaver. Vægtning: Faglig standard i projektopgaven 50%, mundtlig fremlæggelse 50%. Projektopgaven afleveres inden eksamensugen. Begge deleksaminer skal bestås for at kunne bestå eksamen. Delelementer af eksamen behøver ikke bestås i samme eksamenstermin. Afleveringen skal ske både fysisk og i Digital Eksamen (gælder ikke 3d-modeller, skitsebøger og logbøger). Formatet for de fysiske eksemplarer aftales med den kursusansvarlige. Afleveringen bedømmes ikke, hvis den ikke er afleveret rettidigt i Digital Eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Genaflevering af projektopgaver inden reeksamensugen. Hvis projektopgaven er bestået til den ordinære eksamen, skal den genafleveres uredigeret. Reeksamen er identisk med ordinær eksamen. Afleveringen skal ske både fysisk og i Digital Eksamen (gælder ikke 3d-modeller, skitsebøger og logbøger). Formatet for de fysiske eksemplarer aftales med den kursusansvarlige. Afleveringen bedømmes ikke, hvis den ikke er afleveret rettidigt i Digital Eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 26
 • Øvelser
 • 60
 • Feltarbejde
 • 20
 • Ekskursioner
 • 40
 • Projektarbejde
 • 165
 • Vejledning
 • 45
 • Eksamensforberedelse
 • 15
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB16001U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17) og C
Skemagruppe A og C: mandag eftermiddag, tirsdag formiddag, onsdag, torsdag.
Kapacitet
50
Der kan være færre pladser, hvis du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
 • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Christian Fertner   (4-656a6867426b6970306d7730666d)
 • Gertrud Jørgensen   (3-7674794f78767d3d7a843d737a)
Underviser

Helle Tegner Anker

Gemt den 16-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students