Byplan studio – Strategi og design 1

Kursusindhold

Byplan Studio 1 og 2 er to sammenhængende studiokurser som forbereder den studerende til bachelorprojekt i landskabsarkitektur og bydesign.

Vi arbejder med et projektområde som kan være en del af en kommune, en bydel, et havneområder, et kvarter e.l. I samarbejde med lokale aktører undersøger vi problemstillinger og udfordringer og foreslår løsninger, der spænder fra vision og strategi til konkrete designforslag.

Forslag til strategi og design baserer sig på viden fra analyser i forskellig skala, som både belyser konteksten og mulighederne på stedet.

I Byplan Studio 1 arbejder vi f.eks. med infografik (datavisualisering, kort og diagrammer), stedsanalyse (fotoregistrering, transekter, strukturanalyse, observationer og interviews), og strategier (rumlige hovedgreb, strategiske nedslag, kommunikation med borgere om løsningsforlsag). 

Gennem forelæsninger og litteratur introduceres til bydesign og planlægning, byens aktører og borgerinddragelse, lovgivning, byliv og mobilitet, klima og bæredygtig udvikling, samt bynatur og biodiversitet.

Byplan Studio 1 kan tages selvstændigt. 

Engelsk titel

Urban Planning Studio 1

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

Kursets hovedformål er at den studerende lærer

 • at forstå komplekse problemstillinger i by- og landskabsudvikling,
 • og at kommunikere disse i en dialog med andre og i tekst, diagrammer, kort, tegninger og fotos
 • at udvikle visioner og strategier, der svarer på de erfarede problemstillinger

 

Efter at have gennemgået kurset, har den studerende følgende

Viden:

 • kendskab til samfundsmæssige rammer og praksis i landskabsarkitektur, planlægning og bydesign
 • kendskab til centrale begreber indenfor bydesign og byplanlægning
 • kendskab til centrale elementer af lovgivning, borgerinddragelse og byliv af betydning for bydesign og planlægning 

 

Færdigheder:

 • at kunne anvende teori og konkrete data som baggrund for at beskrive problemer og udvikle visioner og strategier i et konkret projektet
 • at kunne bruge relevante metoder til dataindsamling, analyse og udarbejdelse af vision og strategi, herunder interviews, GIS baserede analyser, visuelle registrerings- og analysemetoder samt metoder til scenarie- og visionsudvikling og applicere dem i et konkret projekt.
 • at kunne formidle analyser og løsningsforlag mundtligt, skriftligt og visuelt.

 

Kompetencer:

 • at kunne argumentere for valg, og reflektere over egne og andres designforslag
 • at kunne syntetisere viden og konkrete undersøgelser i en strategi for et projektområde. 

Kurset indeholder flere delopgaver: infografik, stedsanalyse, planstrategi og planrammeøvelser, der afrapporteres separat.

Kurset indeholder viden og teori i form af forelæsninger, diskussioner og reflektion; træning af metoder til registrering og analyse samt udarbejdelse af planstrategier og designforslag. Der lægges stor vægt på vejledning og diskussion med underviserne. Feltarbejde og møde med byens brugere er et centralt element.

Arbejdet foregår primært som selvstændigt projektarbejde i grupper. Kurset indledes med feltarbejde i det udpegede projektområde.

Kompendium samt materiale på Absalon.

Det anbefales at have faglige kvalifikationer svarende til de man får af at have gennemført de to første år på bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur eller beslægtede fag.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Prøveformsdetaljer
Individuel portfolio (Opgaver på baggrund af projektarbejde udarbejdet individuelt eller i grupper). Portfolioen afleveres i eksamensugen. Hver opgave for sig skal være bestået for at bestå den samlede eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Identisk med den ordinære eksamen (skriftlig aflevering af portfolio).

Den studerende afleverer efter eget valg en ny eller en redigeret portfolio. Delopgaver der er afleveret og bestået til den ordinære eksamen, skal ikke genafleveres.

Hver delopgave for sig skal være bestået for at bestå den samlede reeksamen.

Portfolio skal afleveres inden reeksamensugen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 52
 • Forberedelse (anslået)
 • 45
 • Øvelser
 • 50
 • Feltarbejde
 • 50
 • Projektarbejde
 • 165
 • Vejledning
 • 50
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB16000U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17) og C
Skemagruppe A og C: mandag eftermiddag, tirsdag formiddag, onsdag, torsdag.
Kapacitet
50
Der kan være færre pladser, hvis du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
 • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Christian Fertner   (4-737876755079777e3e7b853e747b)
 • Gertrud Jørgensen   (3-7674794f78767d3d7a843d737a)
Underviser

Lise Herslund, Trine Agervig Carstensen, Helle Tegner Anker

Gemt den 14-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students