Hydrogeologisk feltkursus

Kursusindhold

Egen forberedelse og teoretisk undervisning i første uge, efterfulgt af ca. en uges praktisk indføring i feltmetoder (anvendt i hydrologi, hydrogeologi, geokemi og hydrogeofysik), efterfulgt af 5 ugers databehandling, modelanalyse og rapport skrivning. Kursets konkrete fokus varierer fra år til år afhængig af aktuelle forskningsprojekter og valg af feltområde. 

Engelsk titel

Hydrogeological Field Course

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Målbeskrivelse

Viden:

Hydrogeologiske/geokemiske målemetoder, grundvandskortlægning, grundvand-overfladevands interaktion, vandbalance, hydrogeologiske/geokemiske konceptuelle modeller, hydrogeologisk software.

Færdigheder:

 • Udførelse af hydrogeologiske undersøgelser med henblik på opstilling af konceptuelle modeller
 • Feltmålinger af basale hydrologiske (f.eks. vandføring i vandløb), hydrogeologiske (hydraulisk trykniveau, hydraulisk ledningsevne), geologiske (geofysik, sedimentprøver), tracere (vands stabile isotoper) og  geokemiske parametre (f.eks. ledningsevne, pH, iltindhold, alkalinitet og vandkvalitet)
 • Udføre forskellige specifikke tests på den udvalgte feltlokalitet (f.eks. seepage-meter, temperaturmålinger, etc.).
 • Anvende relevant software og programmer til analyse af data.
 • Udarbejdelse af rapporter.

 

Kompetencer:

 • Kombinere en række forskellige typer af feltundersøgelser og data indenfor hydrologi, hydrogeologi, hydrogeofysik og grundvandsgeokemi, med henblik på udvikling af modeller til forståelsen af grundvandsstrømning og vandbalancer.

Forelæsninger og forberedelse 1 uge, 1 uge i felten, og efterfølgende 5 uger med forelæsninger, databehandling, modelanalyse og rapport skrivning under vejledning. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmesiden på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geologi-geoscience uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år samt kurser i hydrogeologi og hydrologi.

Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i geologi-geoscience.

Det koster 100,- kr pr studerende pr. feltdag for kost og logi. Informationer om de nøjagtige tidspunkter, betaling etc kan findes på kursushjemmesiden på Absalon.

Skriftlig
Mundtlig

Som afslutning på selve feltdelen skal de studerendes som gruppe præsentere deres foreløbige tolkning af data/området. Feed-back fås fra vejledere og andre studerende.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende under kurset og afleveres inden eksamensugen.
Krav til indstilling til eksamen

Godkendt deltagelse på feltkursus. Ved manglende godkendt deltagelse i feltarbejde, kan den studerende ikke gå til eksamen eller reeksamen og skal følge kurset næste gang det udbydes.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne censorer.
Reeksamen

Identisk med den ordinære eksamen.

Den studerende afleverer efter eget valg en ny eller en redigeret skriftlig opgave.

Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 105
 • Teoretiske øvelser
 • 17
 • Feltarbejde
 • 84
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB15012U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
C
Kapacitet
16
Der kan være færre pladser, hvis du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Søren Jessen   (2-776e446d6b72326f7932686f)
Gemt den 16-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students