By og regional udvikling

Kursusindhold

Kurset giver en elementær indføring i by og regional udvikling med vægt på geografisk ulighed og socioøkonomiske problemstillinger i Europa. På kurset arbejdes med by og regional udvikling med fokus på centrale lokaliseringsfaktorer for erhverv og arbejdskraft. Kurset introducerer nøgleaktører (f.eks. virksomheder, arbejdskraft, stat) og økonomiske, politiske og sociale processer, der bidrager til en forståelse af by og regional udvikling.  På kurset diskuteres både evolutionære, institutionelle og neo-klassiske vækstforklaringer samt erhvervsklynger, human kapital og storbykonkurrence. Kurset ser i denne forbindelse også på betydningen af især læring, innovation og teknologisk udvikling.

Engelsk titel

Urban and Regional Development

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Målbeskrivelse

Viden:

By og regional udvikling, lokaliseringsfaktorer – erhverv og arbejdskraft,
økonomiske vækstmodeller, læring, teknologi, innovation, erhvervsklynger, evolutionær og institutionel teori, storbykonkurrence, strategisk planlægning, sociokulturelle forhold, statens og EUs påvirkning og regulering af socioøkonomisk udvikling.

Færdigheder:

 • Redegøre for regional og lokal socioøkonomisk ulighed, lokaliseringsteori, regional udviklingsteori, storbykonkurrence
 • Redegøre for økonomisk geografiske vækstmodeller og udvise forståelse for betydningen af læring, teknologi og innovation for regionale udviklingspotentialer
 • Analysere bymæssige og regionale socioøkonomiske udviklingstræk i Danmark og Europa
   

Kompetencer:

Beskrive og illustrere grundlæggende sammenhænge mellem socioøkonomiske faktorers betydning for by og regional udvikling.

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 4 dage
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige opgave er en 4 dages tag-med-hjem-opgave.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 152
 • Teoretiske øvelser
 • 14
 • Ekskursioner
 • 12
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB14032U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
B
Kapacitet
100
Der kan være færre pladser, hvis du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Høgni Kalsø Hansen   (2-56764e77757c3c79833c7279)
Gemt den 19-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students