Anvendt spilteori

Kursusindhold

Samfundet er fyldt til randen med interaktioner med indbyrdes afhængige valg, hvor resultatet for én påvirkes af andres valg. Eksempler spænder fra multinationale aftaler om handel til virksomheder, der konkurrerer om markedsandele og studerende, der vælger universiteter at studere på. Dette kursus udvikler dine færdigheder i strategisk tænkning. Desuden lærer du metoder til at analysere og forudsige resultatet af strategisk interaktion. I denne introduktion til spilteori defineres nøglebegreber med en vis grad af formalisme, illustreret gennem praktiske eksempler og nuanceret gennem et stort sæt øvelser.

 

Den første del af kurset er fokuseret på individuel beslutningstagning, centreret omkring den berømte Nash-ligevægt. Med udgangspunkt i nøgleprincipper anvendt i simple eksempler går vi videre til rigere modeller og forfiner de værktøjer, der er nødvendige for at løse dem. I den anden del skifter opmærksomheden til samarbejde mellem økonomiske agenter og realisering af synergierne mellem dem gennem fair og effektive overenskomster.

 

Engelsk titel

Applied Game Theory

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i miljø- og fødevareøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Målbeskrivelse

Kurset hovedmålsætning er at give en grundlæggende forståelse for formaliseret analyse af beslutningsproblemer ved brug af spilteori og modeller for adfærd.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
- Forstå de grundlæggende principper i logisk/spilteoretisk analyse af beslutninger.
- Være fortrolig med økonomiske anvendelser af spilteori.
- Have kendskab til deskriptive modeller for beslutningstagning

Færdigheder:
- Opstille og anvende spilteoretiske modeller til analyse af forenklede økonomiske problemstillinger. 
- Forholde sig kritisk til antagelser.

Kompetencer:
- Angribe beslutningsproblemer med en selvstændig og kritisk økonomisk tilgang.

Hovedmaterialet præsenteres gennem forelæsninger. Disse kan være tilgængelige som optagede videoer. Til hver forelæsning er der et sæt øvelser. Kurset kan indeholde en prøve-eksamen midtvejs i forløbet, der skal fungere som feedback på den studerendes fremskridt. Når det er lærerigt, kan der spilles "spil" i klassen.

Bogen An Introduction to Game Theory af Martin J. Osborne (ISBN 9780195322484) vil være meget brugbar. Alternativt dækker bogen A Primer in Game Theory af Robert Gibbons (ISBN 9780745011592) meget af det samme. Præcis information sammen med supplerende materiale vil være tilgængeligt på Absalon.

Mindst et grundlæggende kursus i mikroøkonomi

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

 

 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Prøven er en skriftlig prøve med hjælpemidler
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Mundtlig eksamination, 20 minutter uden forberedelsestid. Ingen hjælpemidler er tilladte.
 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 126
 • Teoretiske øvelser
 • 36
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIFB14002U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ingen begrænsning – medmindre du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr
Udbydende institut
 • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jens Gudmundsson   (2-726f48716e7a7736737d366c73)
Gemt den 15-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students