Fagets videnskabsteori - økonomi

Kursusindhold

Kurset vil introducere de studerende til at se og forstå miljø- og fødevareøkonomi og de tilhørende videnskabelige discipliner i et alment perspektiv. Den studerende skal på selvstændig vis kunne diskutere videnskabsteoretiske og etiske spørgsmål, som knytter sig til udvikling og anvendelse af faglig viden med relation til anvendt økonomi.

Der gives en introduktion til centrale videnskabsteoretiske begreber og problemstillinger, herunder data, model og virkelighed, hypotese, videnskabelig usikkerhed og kausalitet. Disse begreber vil blive brugt til at analysere økonomiens fundamentale antagelser om rationel adfærd og centrale teoridannelser inden for mikroøkonomi, makroøkonomi samt økonometri.

Kurset vil tematisere etiske problemstillinger inden for miljø- og fødevareøkonomi i relation til centrale etiske teorier. Desuden introducerer kurset grundlæggende principper for god videnskabelig praksis med særligt fokus på gråzoner mellem god praksis og videnskabelig uredelighed.

Endelig præsenteres nogle økonomisk-samfundsmæssige problemstillinger, der vedrører bæredygtighed under inddragelse af emner som fx. fødevare- og energiproduktion, klimaforandringer, fattigdom, biodiversitet og grøn omstilling, hvor brugen af økonomiske metoder analyseres ud fra såvel videnskabsteori som etisk teori.

Engelsk titel

Philosophy of Science - Economics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i miljø- og fødevareøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

Kompetencer:

Diskutere væsentlige etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger i økonomiske og andre relevante kontekster.

Færdigheder:

Analysere væsentlige etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger i økonomiske og andre relevante kontekster.

Analysere egen praksis fra et redelighedsmæssigt perspektiv

Viden:

Redegøre for udvalgte etiske og videnskabsteoretiske begreber med relevans for økonomi

Identificere væsentlige etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger i økonomiske og andre relevante kontekster.

Redegøre for principperne for god videnskabelig praksis og reglerne vedrørende brud på god videnskabelig praksis.

 

Forelæsninger, øvelser og diskussion. Der afleveres 2 obligatoriske skriftlige opgaver i løbet af kurset.

Undervisningsmaterialet består af en eller flere lærebøger samt artikler.

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen. 20 minutter inklusive votering. Ingen forberedelsestid. Spørgsmål udleveres i løbet af kurset
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering og godkendelse af 2 mindre opgaver, der indgår som en integreret del af kurset. Den ene er individuel, den anden i gruppe.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Der må medbringes 1 A4 ark med noter til hvert eksamensspørgsmål, som

kan konsulteres under eksamen

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Hvis den studerende ikke har afleveret de obligatoriske opgaver, skal de afleveres senest tre uger inden reeksamen. Opgaverne skal godkendes inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 25
 • Forberedelse (anslået)
 • 120
 • Praktiske øvelser
 • 30
 • Projektarbejde
 • 30
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIFB13001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
B
Kapacitet
Ingen begrænsning – medmindre du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr
Udbydende institut
 • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Sune Hannibal Holm   (5-757770676a426b687471306d7730666d)
Underviser

Sune Hannibal Holm
Mads Goddiksen
Robin Engelhardt

Gemt den 14-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students