Den moderne idræts udviklingsproces (T-Hist)

Kursusindhold

Modulet tager udgangspunkt i samfundsforskerne Norbert Elias', Anthony Giddens' og Robert Nyes tilgange til det moderne samfunds forandringsprocesser. Der vil blive benyttet fremstillinger og kilder til den danske idræts tidlige udviklingsproces, efterkrigstidens globaliserede idræt og senmodernitetens idræt. Der lægges vægt på evnen til 1) epokebestemmelse med fokus på idræt og 2) en komparation af forskellige epoker og deres idrætskultur. Der vil blive fokuseret på moderniserings- og civiliseringsprocesser i idrætten set i et historisk og sociologisk perspektiv.

Engelsk titel

The Development of Modern Sport (T-Hist)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Målbeskrivelse

Viden

Den studerende skal kunne definere de forskellige epokers kropskulturelle specifitet.

Kompetencer
Den studerende skal kunne give teoretiske forklaringer på den kropskulturelle udvikling og udføre komparation mellem forskellige epokers idrætskultur.

Færdigheder

 • Den studerende skal kunne analysere specifikke cases af relevans for idrættens historie.
 • Den studerende skal kunne arbejde kildekritisk med historiske kilder.
 • Den studerende skal kunne udføre undersøgelser med inddragelse af idrætshistoriske og -sociologiske indfaldsvinkler.
 • Den studerende skal udvikle sine sproglige kompetencer i retning af et mundret og præcist akademisk sprog.

Forelæsninger, gruppeundervisning, gruppearbejde og gruppeopgaver

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

De studerende styrkes i digital dannelse via arbejdet med en hjemmeside med hundredevis af kilder tilknyttet fagets grundbog. Dertil kommer arbejdet med kildekritik i tilknytning til digitaliseringer af dokumentarfilm om gymnastikhistorie, podcasts og internetbaserede gymnastikhistoriske filmklip.

Der vil kunne forekomme undervisning på engelsk, men de studerende har mulighed for at tale dansk under hele kursusforløbet.

Skriftlig
Mundtlig

Der gives skriftlig feedback på den skriftlige gruppeøvelse: "Hvordan udøver man kildekritik" samt på ”Eksamensrelevant prøveopgave”. Der gives feedback på mundtlige gruppefremlæggelser i gruppetimerne

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 5 dage
Prøveformsdetaljer
Centralt stillet hjemmeopgave som udleveres mandag kl. 9.00 og afleveres fredag kl. 14.00 (på 5. dagen). Max. 7 sider á 2400 anslag inkl. mellemrum ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Teoretiske øvelser
 • 50
 • Eksamen
 • 28
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIDB11007U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
C og A1
4 gruppetimer torsdag formiddag.
Kapacitet
125
Der kan være færre pladser, hvis du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Hans Bonde   (6-7b75828177785381788b86417e8841777e)
Gemt den 14-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students