Fluviale, estuarine og marine processer og miljøforhold

Kursusindhold

Kursets giver en indføring i samspillet mellem processer og geomorfologi i estuarine, fluviale og marine miljøer, og dermed en forståelse for miljøernes udvikling og dynamik. Kurset indeholder en 1-dags ekskursion til en lokalitet i Sydsverige eller Østdanmark.

Engelsk titel

Fluvial, Estuarine and Marine Processes and Environmental Relations

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Målbeskrivelse

Viden:

Vandløbsmorfologi, QH-relationer, Strømningstyper, hastighedsfordeling i vandsøjlen, Sediment transport, Formler for materialetransport, Havvands fysiske og kemiske egenskaber, Lagdelingen og strømforhold med vægt på de indre danske farvande, Sedimenter, organisk stof, næringsstoffer og mikroplastik i estuarine og marine miljøer, flokkulering af kohæsive partikler, Iltsvind.

Færdigheder:

• redegøre for hydrauliske og sediment transportmæssige problemstillinger i forbindelse med strømmende vand

• redegøre for basale fysiske og biologiske processer som virker i det estuarine og marine miljø

• foretage kvantitative beregninger af sedimenttransporten i det estuarine og marine miljø

• redegøre for næringsstofdynamikken i danske farvande

Kompetencer:

Anlysere, vurdere og løse problemstillinger vedrørende sedimentologiske processer og miljøforhold i fluviale, estuarine og marine miljøer
 

Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmeside på Absalon

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.

Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi; i dette tilfælde naturgeografi.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 159
 • Teoretiske øvelser
 • 39
 • Ekskursioner
 • 8
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NGEA09027U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
C
Kapacitet
25
Der kan være færre pladser, hvis du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Thorbjørn Joest Andersen   (3-766c63426b6970306d7730666d)
Gemt den 19-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students