Data og Projekt

Kursusindhold

Kursets hovedformål er, at den studerende skal udvikle sine kompetencer til statistisk analyse og fortolkning af eksperimentelle data, samt at anvende disse kompetencer på et konkret eksperimentelt projekt.

Kurset består af en data-del og en projekt-del.

Projekt-delen består af et enkelt projekt af valgfrit emne, foretaget i en forskningsgruppe eller i et undervisningslaboratorium. Projektet udføres typisk af en gruppe på 3-4 studerende med tilknytning til en vejleder.

Data-delen indeholder følgende emner:

 • Beskrivelser af eksperimentelle data – grafiske repræsentationer
 • Basal sandsynlighedsteori og standardfordelinger (binomial, Poisson, Gauss)
 • Behandling af data med tilfældig støj, kombination af fejl, ophobningsloven
 • Data som estimator af sande værdier, maximum likelihood
 • Mindste kvadraters metode til analyse af data, lineær regression
 • Konfidensintervaller og eksperimentelle konklusioner
 • Eksempler på databehandling fra forskning og industri
 • Numerisk analyse af støjfyldte data.

   

  Planlægning af projektet foretages i starten af kurset, og projektet udføres løbende. Datadelen fylder stort set hele kurset i starten, mens i slutningen af kurset vil projektet dominere. 

Engelsk titel

Data and Project

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fysik

Målbeskrivelse

Viden:

Kurset vil give de studerende viden om

 • basale data opsamlings- og analyse værktøjer
 • programmering af numeriske metoder til statistisk databehandling.
 • metoder til måling af fysiske størrelser samt til analyse og vurdering af resultaterne ved hjælp af statistik og databehandling.
 • eksempler på anvendelse af databehandling i fysikken

 

Færdigheder:

Kurset vil sætte de studerende i stand til at

 • forklare og formidle viden om fysik i både mundtlig og skriftlig form.
 • gennemføre eksperimentelle undersøgelser, og analysere og kommunikere resultaterne med anvendelse af relevante hjælpemidler, herunder IT og computerbaserede værktøjer.
 • anvende it værktøjer(Python) til dataopsamling, dataanalyse og præsentation af videnskabelige resultater;
 • estimere statistiske og systematiske usikkerheder på eksperimentelle målinger til at vurdere kvaliteten af disse målinger;
 • sammenligne måleresultater med teoretiske forudsigelser og vurdere kvaliteten af både eksperimentelle og teoretiske resultater;Kompetencer:

Kurset vil give de studerende kompetencer til at

 • kunne anvende basale statistiske metoder til analyse af eksperimentelle resultater
 • tilrettelægge målinger til undersøgelser af systemer, hvor fysiske størrelser indgår.
 • analysere et fysikfagligt problem ud fra forskellige repræsentationer af data og kritisk diskutere mulige løsninger.

Data-del: I starten af kurset per uge typisk: 2-4 timers forelæsninger med eksempler, og 3 timers computerøvelser i mindre hold.
Projekt-del: I slutningen af kurset: selvstændigt arbejde i laboratoriet, typisk hele eller halve dage.

Nedenstående er et eksempel på forventet undervisningsmateriale. Se Absalon for endelig kursuslitteratur og udgave.

R. J. Barlow: Statistics, a guide to the use of statistical methods in the physical sciences

Kurset er en udvidelse af projekt-delen af det tidligere kursus “Termodynamik og Projekt”

Mundtlig

Løbende feedback på programmeringsopgaver i undervisningsforløbet, kommentarer på den afsluttende rapport og på fremlæggelsen.

Punktet "seminar" under arbejdsbelastning dækker over fremlæggelse og feedback på denne.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
• 2 programmeringsopgaver, tæller hver 15%
• Projektrapport, tæller 45%
• Mundtlig præsentation af rapportens resultater med spørgsmål, i alt 10 min pr studerende. tæller 25%
Hver prøvebegivenhed skal bestås for sig.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Nye programmeringsopgaver udleveres ved henvendelse til kursusansvarlig. Opgaverne udleveres mandag i reeksamensugen kl. 00.00 og afleveres senest søndag kl. 23.59.

Er projektrapporten ikke udført skal kurset følges igen.

Studerende der har udført projektrapporten, men ikke bestået projektrapporten og/eller den mundtlige præsentation, afleverer en revideret projektrapport og laver en ny mundtlig præsentation. Afleveringsfrist for dette ligger på kursets reeksamensdato i reeksamensugen.

Allerede beståede dele af eksamen skal ikke bestås igen.

Kriterier for bedømmelse

se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 32
 • Teoretiske øvelser
 • 16
 • Projektarbejde
 • 131
 • Seminar
 • 1
 • Vejledning
 • 10
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NFYB20003U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsning – medmindre du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience
Udbydende institut
 • Niels Bohr Institutet
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Kim Lefmann   (7-70696a716572724472666d326f7932686f)
Underviser

Kim Lefmann
Thomas Blunier
Børge Svane Nielsen

Gemt den 14-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students