Mejeripraktik

Kursusindhold

Introduktionsforløbet på Kold College, Odense (de første 4 uger)

Introduktionsforløbet består af både teoretiske og praktiske elementer.

Den teoretiske del af forløbet integrerer aktuel litteratur med øvelser relateret til teorien og casestudier. Undervisningsformen er forelæsninger, teoretiske øvelser og diskussioner. 

Den praktiske del af forløbet foregår i træningsmejeriet på Kold College, der er udstyret til fremstilling af almindelige mejeriprodukter, dvs. der er adgang til standard enhedsoperationer og specialiseret udstyr til behandling af mælk og mejeriprodukter. En del af undervisningen vil desuden foregå i laboratorier udstyret til analyse af mælk og mejeriprodukters sammensætning og kvalitet. Den praktiske del indeholder følgende:

 • Praktisk erfaring med de almindelige enhedsoperationer, der anvendes i mejeriindustrien (varmebehandling, centrifugering/skumning, membranfiltrering, homogenisering).
 • Praktisk erfaring med fremstilling af almindelige mejeriprodukter: Drikkemælk, syrnede produkter, mælkepulver, ost, iscreme og smør.
 • Praktisk erfaring med almindelige analysemetoder anvendt i mejeriindustrien.

 

Praktikophold (18 uger)

De studerende skal gennemføre praktikophold på et mejeri eller i en virksomhed med tilknytning til mejeriindustrien. Alle praktikophold og virksomheder skal godkendes af Mejeripraktikudvalget [1]

I løbet af opholdets første uger introduceres de studerende til virksomheden, og opnår overblik og forståelse af processer og flow gennem virksomheden fra håndtering af råvarer til færdige produkter. Denne del afsluttes med en rapport om virksomheden, fx med en beskrivelse af virksomhedens organisation, og et procesdiagram med forklaringer om råvarer, produktionsprocesser og produkter, samt en plan for det resterende praktikforløb.

I det efterfølgende forløb udføres opgaver i relation til mejeriets/virksomhedens produktion, fx deltagelse i eller udførelse af projekter, eller udførelse af konkrete arbejdsopgaver i produktionen. Der kan gives også indblik i opgaver og aktiviteter som de studerende vil kunne forvente at møde ved ansættelse i virksomheden efter endt uddannelse. Arbejdsopgaverne kombinerer praktisk problemløsning, anvendelse af faglige kompetencer og samarbejde med forskellige faggrupper i virksomheden. Det udførte arbejde præsenteres ved praktikopholdets afslutning ved et seminar for alle praktikanter, med deltagelse af repræsentanter fra Københavns Universitet og Kold College samt evt. andre interessenter.

[1] Mejeripraktikudvalget er sammensat som følger: Én repræsentant fra Københavns Universitet, to repræsentanter fra Kold College, to repræsentanter fra Dansk Mejeriingeniørforening, én virksomhedsrepræsentant, én studenterrepræsentant og én repræsentant fra Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Udvalget godkender praktikophold baseret på en vurdering af, hvorvidt de studerende kan forventes at opnå tilstrækkelig og relevant praktisk erfaring fra et ophold på en given virksomhed.

Engelsk titel

Dairy Internship BSc

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Målbeskrivelse

Efter at have gennemført Mejeripraktik bør den studerende være i stand til at:

Viden

 • Opsummere mælkens bestanddele, deres kemi og betydning for kvaliteten af mejeriprodukter
 • Opsummere de forskellige enhedsoperationer der anvendes til procesbehandling af mælk og hvordan disse påvirker mejeriprodukters kvalitet
 • Opsummere hvordan almindelige mejeriprodukter fremstilles
 • Opsummere hvordan mælk og mejeriprodukters kvalitet analyseres
 • Reflektere over organisation og arbejdsgangene i en virksomhed
 • Reflektere over arbejdsmiljøet på virksomhederne

 

Færdigheder

 • Hjælpe til ved fremstilling af mejeriprodukter under anvendelse af almindeligt produktionsudstyr
 • Udføre de nødvendige beregninger til standardisering af produkter
 • Søge information og/eller udføre målinger/forsøg for at løse konkrete opgaver i en virksomhed
 • Anvende teoretisk viden på reelle industrielle eller udviklingsrelevante problemstillinger

 

Kompetencer

 • Diskutere faktorer med betydning for mejeriprodukters kvalitet fra mælkeproduktion til færdige produkter
 • Dokumentere løsning af konkrete opgaver i en virksomhed
 • Arbejde sammen med mennesker med forskellig uddannelsesmæssig baggrund

Forelæsninger (inkl. eksterne undervisere), øvelser i træningsmejeriet, praktikophold på produktionsvirksomhed. Der forventes aktiv deltagelse i den daglige gang på praktikpladsen.

Se Absalon for liste over litteratur.

For at komme i praktik skal den studerende have bestået alle obligatoriske fagelementer
på 1. og 2. år af bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring.

Dette kursus er reserveret til studerende på bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring.
Studerende som har gennemført Mejeripraktik og har opnået en kandidatgrad i Food Science and Technology med specialisering i Dairy Science and Technology har ret til at benytte titlen Mejeriingeniør.

Tilmelding til Mejeripraktik kan ikke ske via Selvbetjening på KUnet, se Tilmelding.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Eksamen består af fire dele:
- Opgaver og rapporter udarbejdet i løbet af introduktionsforløbet på Kold College
- Individuel prøve ved afslutningen af introduktionsforløbet på Kold College
- Rapport fra introduktionsperioden i praktikvirksomheden, inkl. plan for det resterende praktikforløb
- Præsentation af opgaver udført under praktikopholdet ved opholdets afslutning
Alle enkeltdele skal bestås for at bestå kurset.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Den individuelle prøve på Kold College er uden hjælpemidler.

Til rapporter og præsentation er alle hjælpemidler tilladt.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Reeksamen består af samme dele som den ordinære eksamen.

-Rapporter og opgaver fra introduktionsforløbet på Kold College

-Rapport fra introduktionsperioden i praktikvirksomheden
Disse dele skal afleveres til godkendelse senest i ugen inden reeksamen.

Derudover afvikles følgende i reeksamensugen:
-Den individuelle prøve fra introduktionsforløbets afslutning kan tages her
-Præsentation af opgaver udført under praktikopholdet

Kriterier for bedømmelse

Opfyldelse af læringsmål

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 45
 • Praktiske øvelser
 • 72
 • Praktik
 • 666
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 824

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NFOB20000U
ECTS
30 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

2 blokke

6 måneder (30 ECTS)
Placering
Blok 3 og Blok 4
Skemagruppe
De første 4 uger er et introduktionsforløb på Kold College.
Praktikopholdet (18 uger) følger umiddelbart efter introduktionsforløbet og foregår på et mejeri eller i en virksomhed med tilknytning til mejeriindustrien.
Kapacitet
25
Der kan være færre pladser, hvis du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Fødevarevidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Serafim Bakalis   (7-68677167726f79466c75756a34717b346a71)
 • Lilia Ahrné   (5-706d706d65446a737368326f7932686f)
Underviser

Undervisere fra Kold College og Københavns Universitet.

Gemt den 20-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students