Sundheds-it infrastruktur

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give de studerende viden omkring komplekse tekniske og organisatoriske sammenhænge i sundheds-it infrastrukturer. Kurset fokuserer på samspillet mellem system- og informationsarkitektur, den kliniske praksis og de organisatoriske rammer for anvendelsen og udviklingen af sundheds-it infrastrukturer. På kurset opnås en grundlæggende forståelse for sociotekniske infrastrukturers betydning  for udvikling og videreudvikling af sundheds-it systemer. Gennem introduktion til forskellige teoretiske perspektiver sættes de studerende i stand til at analysere og vurdere sundheds-it infrastrukturer.

Engelsk titel

Health Information Infrastructures

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i sundhed og informatik- obligatorisk

(Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab- valgfag)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes de studerende at kunne:


Viden

 • redegøre for de grundlæggende elementer i sundheds-it infrastrukturer og deres indbyrdes sammenhænge
 • redegøre for teoretiske begreber til analyse af sundheds-it infrastrukturer
 • redegøre for sundheds-it infrastrukturers betydning for forskellige dele af sundhedsvæsenet 
 • redegøre for sundheds-it infrastrukturers betydning for udvikling og videreudvikling af sundheds-it systemer

 

Færdigheder

 • analysere og evaluere opbygningen af konkrete sundheds-it infrastrukturer 
 • analysere muligheder og barrierer for videreudvikling af disse infrastrukturer
 • foreslå og vurdere relevante videreudviklingsstrategier under hensyntagen til fx tekniske og organisatoriske rammer

 

Kompetencer

 • anvende teoretiske begreber og modeller til analyse af konkrete sundheds-it infrastrukturer

Forelæsninger, læsning af udvalgt litteratur, studerendes oplæg, workshops og gruppeopgaver.
Al databehandling på kurset vil foregå i henhold til KUs gældende regler for datasikkerhed og fortrolighed.

Udvalgte akademiske artikler, kapitler fra bøger og relevant materiale fra offentlige og private sundhedsaktører.

Offentliggøres på kursets Absalon-side ved kursusstart.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BSc-uddannelse.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering, 20 min pr. studerende
Prøveformsdetaljer
Individuel eksamensopgave
I løbet af kurset udleveres en eksamensopgave, som udgøres af en individuel skriftlig rapport med et omfang på min. 5 og maks. 10 normalsider (dvs. 2400 anslag inkl. mellemrum) uden bilag og referencer.

Mundtlig eksamen
Den individuelle skriftlige rapport (eksamensopgaven) er et oplæg til den mundtlige individuelle eksamen, hvor der vil være en faglig diskussion af rapporten og blive spurgt ind til det samlede pensum.

For at gå til den mundtlige prøve skal afleveringen (individuel eksamensopgave)være afleveret i løbet af kurset.
Krav til indstilling til eksamen

Gruppeopgaver
I løbet af kurset udarbejdes 1-3 obligatoriske gruppeopgaver i relation til kursets centrale temaer. Som udgangspunkt arbejdes i grupper af størrelsen 3-5 studerende. Gruppeopgaverne afleveres som rapporter af et omfang på min. 5 og maks. 10 normalsider (dvs. 2400 anslag inkl. mellemrum) uden bilag og referencer. Aflevering og godkendelse af gruppeopgaver er en forudsætning for indstilling til eksamen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Værktøjer, der er baseret på AI, herunder generativ AI/LLM, må benyttes som hjælpemiddel. Det skal af beskrivelsen af metode fremgå, hvordan disse er brugt. Det er den studerendes ansvar at sikre besvarelsens nøjagtighed, integritet og originalitet inklusiv at sikre, at besvarelsen ikke er faktuelt ukorrekt, plagieret eller indeholder materiale med copyright.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Kvalificering til reeksamen opnås ved genaflevering og godkendelse af de obligatoriske opgaver senest 3 uger før reeksamen. Hvis den studerende ikke kan genaflevere en eller flere af de obligatoriske gruppeopgaver pga. manglende deltagelse, så udleveres en ny opgave efter aftale med underviser. Den nye opgave skal udarbejdes individuelt og afleveres senest 3 uger før reeksame

En ny eksamenopgave udleveres, som består af en individuel skriftlig rapport med et omfang på min. 5 og maks. 10 normalsider (dvs. 2400 anslag inkl. mellemrum) uden bilag og referencer. Der vil ikke være mundtlig eksamen, men den studerende skal aflevere en videopræsentation som tillæg til den skriftilge rapport. Videoen skal være på maks. 5 min. og filen skal være under 50MB og afleveres i MP4 format.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende demonstrere fuld opfyldelse af målbeskrivelsen for kurset

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 26
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Øvelser
 • 26
 • Projektarbejde
 • 80
 • Eksamen
 • 43
 • Total
 • 275

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NDAK18002U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
C2
Onsdag kl 13.15-17.00
Kapacitet
60
Der kan være færre pladser, hvis du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Sundhed og informatik
Udbydende institut
 • Datalogisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Tariq Osman Andersen   (5-7966776e7645696e33707a336970)
Kurset afholdes af Datalogisk institut, DIKU
Underviser

Tariq Osman Andersen (sjq276)
Henriette Mabeck (shj451)

Gemt den 09-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students