Mikroøkonomi B (MikØkB)

Kursusindhold

Kurset omhandler grundlæggende spilteori og dets anvendelser i økonomiske modeller og forbereder desuden den studerende til at kunne fortsætte med videregående fag i emnet. Den studerende vil lære, hvordan økonomiske problemstillinger, der involverer strategiske beslutninger, kan modelleres ved hjælp af spilteoretiske modeller, samt at kunne løse visse af disse modeller. Kursets intention er at gøre den studerende i stand til at arbejde med moderne økonomisk teori inden for eksempelvis industriøkonomi, international økonomi, arbejdsmarkedsøkonomi, politisk økonomi og makroøkonomi. Et centralt fokus i kurset er at sætte numeriske løsningsmetoder i spil for at kunne arbejde med mere realistiske og virkelighedsnære modeller.  

Kurset er opdelt i fire dele:

 • Statiske spil med fuldstændig information,
 • Dynamiske spil med fuldstændig information,
 • Statiske spil med ufuldstændig information,
 • Dynamiske spil med ufuldstændig information

Ved hver del vil typen af spil introduceres formelt matematisk og en række økonomiske eksempler vil blive gennemgået.

I første del gennemgås statiske spil med fuldstændig information. Her introduceres løsningsbegreberne dominans og Nash-ligevægt introduceres og spørgsmålet om eksistens belyses. Der arbejdes både med ligevægte i rene og blandede strategier. Dernæst vil numeriske løsningsalgoritmer blive gennemgået.

I anden del behandles dynamiske spil med fuldstændig information. Her introduceres desuden gentagne spil og spil med imperfekt information. Desuden gennemgås den relevante raffinering af Nash-ligevægten: den underspilsperfekte Nash-ligevægt.

I tredje del introduceres statiske spil under ufuldstændig information, hvor den relevante raffinering af Nash-ligevægten er den Bayesianske Nash-ligevægt. Numeriske løsningsmetoder vil blive illustreret i anvendelser inden for auktionsteori og monopolistisk konkurrence.

I den fjerde del af kurset introduceres dynamiske spil med ufuldstændig information. De studerende vil lære om sekventielle spil og om den Perfekte Bayesianske Ligevægt og se den anvendt i modeller for asymmetrisk information såsom signaleringsspil, fx Spence-modellen for jobmarkedet.

Engelsk titel

Microeconomics B (MikØkB)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi-økonomi

Målbeskrivelse

Viden om

 • For hver af de følgende fire typer af spil at kende til definition af spillet, ligevægtsbegreber, teori og nævneværdige eksempler:
  • Statiske spil med fuldstændig information
  • Dynamiske spil med fuldstændig information
  • Statiske spil med ufuldstændig information
  • Dynamiske spil med ufuldstændig information

 

Færdigheder til at

 • Løse for en eksplicit ligevægt i et givet spil analytisk,
 • Forklare de relevante skridt i løsningen samt fortolke løsningen,
 • Løse udvalgte spil numerisk, særligt statiske spil såsom auktioner og eventuelt under inddragelse af data
 • Benytte relevant ligevægts-raffinering

 

Kompetencer til at

 • Analysere og forstå en konkret strategisk problemstilling i virkeligheden spilteoretisk
 • Vurdere og diskutere realismen i en models underliggende antagelser for en konkret situation
 • Implementere realistiske økonomiske modeller numerisk

3x2 timers forelæsninger og 2x2 timers øvelser per uge i 7 uger.

Se Absalon for kursuslitteratur. 

Mikroøkonomi A (MikØkA)
Numeriske Metoder (NuMe)
Økonometri B (ØkB)

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 48 timer
Prøveformsdetaljer
Eksamen er en 48-timers individuel hjemmeopgave.
Krav til indstilling til eksamen

To obligatoriske afleveringer skal afleveres og godkendes. Disse opgaver må udarbejdes i grupper.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at anvende Large Language Models (LLM)/Large Multimodal Models (LMM) – fx ChatGPT og GPT-4.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Reeksamen består af to dele:

 1. (Gen-)aflevering af eksamensopgaven
 2. Mundtlig eksamination (30 minutter uden forberedelse) i den afleverede eksamensopgave

Hvis den studerende ikke er kvalificeret til ordinær eksamen kan kvalifikation til reeksamen opnås ved aflevering og godkendelse af de obligatoriske opgaver senest to uger før reeksamensugen. 

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 116
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 20
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NDAB20009U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
B
Kapacitet
Ingen begrænsning – medmindre du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Datalogisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anders Munk-Nielsen   (3-636f704267657170306d7730666d)
Gemt den 14-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students