Diskret matematik og algoritmer (DMA)

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til diskret matematik, algoritmer og datastrukturer. Fokus i den matematiske del af kurset er matematisk metode og matematiske værktøjer, som bruges i løsningen af datalogiske problemstillinger. Vidensemnerne i målbeskrivelsen introduceres, og der arbejdes med emnerne for at opbygge de forventede færdigheder og kompetencer.

Engelsk titel

Discrete Mathematics and Algorithms (DMA)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi
Bacheloruddannelsen i kognitions- og datavidenskab

Målbeskrivelse

Viden om

 • grundlæggende matematisk metode
 • logik, elementær talteori og tælleproblemer
 • mængder og relationer
 • funktioner
 • asymptotisk tids- og pladskompleksitet (herunder opstilling og løsning af rekursionsligninger) samt eksempler på deres anvendelser
 • abstrakt beregningsmodel (RAM)
 • basale datastrukturer og operationer på disse (herunder lister, stakke, køer, binære søgetræer)
 • grafer (herunder træer) og relaterede algoritmer
 • sorteringsalgoritmer


Færdigheder i at

 • formulere simple matematiske argumenter og beviser, herunder knytte forbindelse mellem kursets matematiske emner og datalogiske problemstillinger, samt identificere relevante matematiske værktøjer blandt kursets emner til løsning af datalogiske problemstillinger
 • udvælge metoder og teoridele til løsning af problemer inden for kursets vidensområde, herunder specielt
  • udføre formelle logiske operationer på matematiske udsagn
  • analysere kombinatoriske problemstillinger såvel ved brug af tælleargumenter som algebraiske operationer
  • genkende forskellige former for grafer og anvende centrale algoritmer knyttet til sådanne
  • opstilling af rekursive ligninger og løsning af disse ved brug af rekursionstræer
 • bestemme køretid og pladsforbrug herunder
  • gøre brug af asymptotisk notation til at angive størrelsesordenen af en funktion
 • analysere fordele og ulemper ved udvalgte algoritmer og datastrukturer
 • præsentere løsninger skriftligt

 

Kompetencer til selvstændigt at

 • løse problemer inden for udvalgte videnspunkter fra listen ovenfor herunder identificere relevante algoritmer
 • udvikle simple algoritmer og datastrukturer
   

Kurset vil blande forelæsninger, klasseundervisning, gruppeøvelser og individuelle opgaver.

Offentliggøres på kursets Absalon-side ved kursusstart.

Kompetencer svarende til at kurset "Programmering og problemløsning" følges senest samtidigt.

Skriftlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Kurset organiseres ud fra en ugentlig cyklus med obligatoriske opgaver (ialt 11-13), som alle på nær en skal bestås for at bestå kurset. Der vil være mulighed for genaflevering. Størrelsen af opgaverne vil variere. Opgaveaflevering sker i Absalon.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Mundtlig eksamen uden forberedelse i fuldt pensum. 30 minutter inklusive votering. 
Skriftlige hjælpemidler (notater og bøger mv.) er tilladt.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 54
 • Forberedelse (anslået)
 • 124
 • Øvelser
 • 90
 • Projektarbejde
 • 144
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NDAB15008U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

2 blokke

Placering
Blok 1 og Blok 2
Skemagruppe
B
Kapacitet
Ingen begrænsning – medmindre du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Datalogisk Institut
 • Institut for Matematiske Fag
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mikkel Vind Abrahamsen   (4-7c7870714f73783d7a843d737a)
Gemt den 20-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students